24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Adam Kaczanowski na szkolnym kole poezji najnowszej, 28 II

       Na spotkaniu koła poezji najnowszej 28 lutego odwiedził nas Adam Kaczanowski, poeta, prozaik, performer. Wykład zaczął od przedstawienia swojego rozumienia sensu tworzenia poezji, bazującego na wyprowadzaniu zarówno twórcy, jak i czytelnika, z ograniczających ich schematów językowych. Aby przybliżyć nam tę wizję, zaprezentował własne wiersze.

  Przedstawił je zgodnie z porządkiem chronologicznym, dzięki czemu mogliśmy zaobserwować rozwój, który nastąpił w jego twórczości.

Jedna godzina lekcyjna to jednak za mało, aby w pełni zrozumieć i zgłębić choćby zarys dotychczasowego dorobku poety, niemniej jednak wywarły one (prace) na nas duże wrażenie i zostawiły nam pole do refleksji. Wiersze nawiązywały do wspomnianej wcześniej “idei rowu” (a raczej wybijania z owego). Mimo że łączyła je tematyka, każdy był inny i nieszablonowy. Można by w tym momencie przytoczyć tekst Witolda Gombrowicza Przeciw poetom, który traktuje właśnie o schematach, “gębach” przybieranych przez artystów, a później trudnych do wyzbycia się, co ogranicza ruchliwość, elastyczność tworzącego i wpędza go w monotonię, czyniąc go powtarzalnym, a w ostatecznym odczuciu… nudnym.

  W dalszej części spotkania mieliśmy okazję do zadania pytań. Dowiedzieliśmy się między innymi, jak Adam Kaczanowski „został” poetą, że stało się to zupełnie przez przypadek… ale wyszło całkiem dobrze, czyż nie? Ponadto przyjrzeliśmy się bliżej dialogowi zachodzącemu między jego wierszami z tomu Szkielet małpy. Przedstawił nam również kilkoro twórców, którzy są dla niego ważni: Kira Pietrek, Kenneth Koch, Ezra Pound, a nawet pożyczył nam książki tych autorów.

   Adam Kaczanowski pozostawił nas z myślą, aby wychodzić poza schematy, a przede wszystkim szukać, szukać odpowiedniego środka wyrazu nieuzależnionego od sadzenia marchwi.
    Relacja została napisana przez Werkę, Janka i Julka.

Pomysłodawczynią i opiekunką koła jest Ewa Kretkowska.