11 grudnia 2018, Imieniny: Waldemar, Damazy
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Darowizny 1% na rzecz 21 SLO

 

 

Drodzy Państwo, każdego roku zwracamy się z prośbą o przekazanie rocznego podatku dochodowego na rzecz 21 SLO poprzez

Społeczny Fundusz Stypendialny.
100% wpłaty jest przekazywane szkole.

Fundacja znajduje się na liście OPP publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod numerem 0000239089. 


Podając w deklaracji podatkowej numer KRS 0000239089,
w rubryce "Cel szczegółowy 1%" należy napisać "Na rzecz 21 SLO".W latach 2017-2018 zbieramy na:
1.Przystosowanie sal do przyjęcia uczniów do dwóch klas pierwszych - naprawa i wygłuszenie ścianki działowej.
2. Podłączenie komputerów do sieci świadłowodowej.
3. Rozpoczęcie instalacji paneli fotowoltanicznych.
Na rzecz szkoły w 2017 wpłynęło 5390,30 zł a potrzeba znacznie więcej.
 
 
W roku 2016 zbieraliśmy na
 1. Dofinansowanie ocieplenia budynku szkoły.
 2. Wykonanie dwóch okien w dotychczasowej sali multimedialnej,
 3. Urządzenie nowej sali multimedialnej,

Na rzecz szkoły wpłynęło 11566,50 zł, które wydaliśmy na:   

 1. Dofinansowanie ocieplenia budynku szkoły.
 2. Wykonanie dwóch okien w dotychczasowej sali multimedialnej,
 3. Urządzenie nowej sali multimedialnej.
 
W roku 2015 zbieramy na:
 1. Szkolny fundusz stypendialny,
 2. Wykonanie dwóch okien w dotychczasowej sali multimedialnej,
 3. Urządzenie nowej sali multimedialnej,
 4. Dofinansowanie ocieplenia budynku szkoły.
Na rzecz szkoły wpłynęło 3506,30 zł.   

 1. Na nowy sprzęt komputerowy do klas – 3506,30 zł
 

W roku 2014 zbieraliśmy na:

 1. szkolny fundusz stypendialny,
 2. zakup grzejników nowej generacji,
 3. zakup materiałów edukacyjnych
  Na rzecz szkoły wpłynęło 10702,00 zł.  
   
 4. szkolny fundusz stypendialny – 4994,70 zł
 5. zakup grzejników nowej generacji - 720 zł
 6. nowy sprzęt komputerowy do pracowni multimedialnej – 4165,70 zł
 7. materiały edukacyjne – 821,60 zł

 W roku 2013 zbieraliśmy na:

 1. szkolny fundusz stypendialny,
 2. dofinansowanie warsztatów artystycznych,
 3. zakup materiałów edukacyjnych,
  Na rzecz szkoły wpłynęło 5707,30 zł.  
   
   
 4. szkolny fundusz stypendialny – 4362,70 zł
 5. warsztaty artystyczne - 523 zł
 6. materiały edukacyjne – 821,60 zł

 W roku 2012 zbieraliśmy na:

 1. szkolny fundusz stypendialny
 2. dofinansowanie warsztatów artystycznych
 3. zakup sprzętu multimedialnego,
 4. zakup materiałów edukacyjnych
  Na rzecz szkoły wpłynęło 10241 zł.  
   
   
 5. szkolny fundusz stypendialny - 5460 zł
 6. warsztaty artystyczne - 1600 zł
 7. sprzęt multimedialny – 1879 zł
 8. materiały edukacyjne - 1302 zł

 W roku 2011 zbieraliśmy na:

 1. szkolny fundusz stypendialny
 2. położenie parkietu w szkolnym salonie,
 3. wyposażenie multimedialne - kupić tablice multimedialne,
 4. wymianę części komputerów w sali komputerowej i programy multimedialne,
  Na rzecz szkoły wpłynęło 5944,20 zł.  
   
   
 5. szkolny fundusz stypendialny - z SFS z 1%  - 3300 zł,
 6. położenie parkietu w szkolnym salonie - nie zrealizowano,
 7. sprzęt multimedialny - kupiliśmy laptop - z SFS z 1% - 1240zł; klasyczne tablice multimedialne - zakupu nie zrealizowano, 
 8. zakup programu Photoshopa.

 W roku 2010 zbieraliśmy na:

 1. szkolny fundusz stypendialny
 2. program filmowy - poprzez zakup stołu do montażu filmów,
 3. położenie parkietu w szkolnym salonie,
 4. wyposażenie multimedialne - kupić tablice multimedialne,
 5. wymianę części komputerów w sali komputerowej,
 6. sprzęt sportowy - kupić dwa stoły pingpongowe.
 7. dofinansowanie wycieczek naukowych.

Niestety wpłaty społeczności szkolnej nie były zbyt wysokie (około 2020 zł), ale uzupełniły fundusz zakupów. 

 1. szkolny fundusz stypendialny - z SFS z 1% wpłata 200 zł,
 2. filmowy - zakupiliśmy komputerowy stół do montażu filmów - z SFS z 1% wpłata 540 zł, Biuro Edukacji (dotacja na Biuro Maklerskie) - 810 zł. 
 3. położenie parkietu w szkolnym salonie - nie zrealizowano,
 4. sprzęt multimedialny - kupiliśmy dwa projektory multimedialne - z SFS z 1% wpłata 800zł, Biuro Edukacji (dotacja na Biuro Maklerskie) - 2500 zł. Klasyczne tablice multimedialne - zakupu nie zrealizowano, 
 5. wymiana części sprzętu w sali komputerowej - z SFS z 1% wpłata 483,50 zł, Wymieniliśmy cały sprzęt w pracowni a także w bibliotece, sekretariacie - głównie z budżetu szkoły (wpisowe, czesne),
 6. sprzęt sportowy - kupić dwa stoły ping-pongowe - zrealizowano z prywatnej darowizny rzeczowej jednego z rodziców.
 7. dofinansowanie wycieczek naukowych z SFS z 1% nie było dotacji.

Zaprzyjaźniony z nami Społeczny Fundusz Stypendialny prowadzi zbiórki
także na
>>> inne programy.
Można te programy polecić znajomym.