21 maja 2019, Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Narracja i tożsamość zbiorowa - zajęcia z prof. Cezarym Ornatowskim

W ramach lekcji retoryki (13 VI) wzięliśmy udział w zajęciach prowadzonych przez profesora Cezarego Ornatowskiego, który na co dzień pracuje na Uniwersytecie Stanowym w San Diego w USA, gdzie od ponad dwudziestu lat uczestniczy w programie WRITING ACROSS the CURRICULUM [pisanie a program nauczania] i wprowadza nauczanie retoryki w amerykańskich szkołach.
Temat: Narracja i tożsamość zbiorowa jako twór retoryczny.
Tożsamość zbiorowa to znaczy grupowa, instytucjonalna, regionalna, narodowa, ponadnarodowa (UE), itd. Tożsamość została ukazana w związku z narracją, ale narracją rozumianą jako
sposób interpretacji zdarzeń i rzeczywistości; w tym sensie narracja jest elementem kultury, a także ważnym aspektem ideologii i postaw, które w swoisty sposób interpretują rzeczywistość w kategoriach związków przyczynowo-skutkowych wyrażających się m.in. w formie konkretnych opowieści przenikających np. kulturę masową. Narracje rożnego "szczebla" stanowią podstawę interpretacji zdarzeń i postrzegania świata; są charakterystyczne dla kultur, tożsamości zbiorowych oraz ideologii, postaw.
                                                                                                      Włodzimierz Taboryski


Był to czwarty wykład profesora w naszych progach, a kolejny zapowiedziany jest na styczeń 2017 r.
15 grudnia 2007 roku odbyło się seminarium >>> Retoryczne techniki kształcenia specjalistów w różnych dziedzinach.
18 listopada 2009 roku
>>> Analiza retoryczna: Postawy i pedagogika.
20 listopada 2013 >>> Retoryka i propaganda wizualna. Prezentowałem ten temat również na lekcjach retoryki.