07 czerwca 2020, Imieniny: Jarosław, Robert, Wiesław
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

REKRUTACJA 2020 - zapisy na egzamin wstępny

Rekrutacja na rok szkolny 2020-2021

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu wstępnego - rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o kontakt: 21slo@21slo.edu.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać: rekrutacja 2020).
Na adres zwrotny prześlemy ankiety rekrutacyjne do wypełnienia.
Formuła egzaminu i zasady rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji
>>>
Termin egzaminu - do wyboru: 30 maja (online), 6 czerwca (online), 27 czerwca br.

***

W roku szkolnym 2020-2021 planujemy utworzenie jednej klasy pierwszej (20 osób). 

***

Kalenarium rekrutacji na rok szkolny 2020 - 2021 >>>

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020 - 2021 >>>

***

Kandydatki i kandydatów do klasy pierwszej zapraszamy wraz z rodzicami na kolejne spotkanie online w sobotę 20 czerwca o godzinie 10.00.

Jak wziąć udział w spotkaniu?

Prosimy o przesłanie (do 19 czerwca do godz. 20.00) zgłoszenia na adres: 21slo@21slo.edu.pl z informacjami:

 - imię i nazwisko dziecka,

-  numer telefonu kontaktowego do rodzica,

- adres e-mail, na który mamy wysłać kod internetowy do spotkania i instrukcję,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Na spotkaniu omówimy zasady pracy szkoły, program naukowy i wychowawczy oraz odpowiemy na Państwa pytania dotyczące szkoły. 

 ***

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji kandydatki/kandydata .........................................................................
do 21 SLO.

 

 

Warszawa, ……………2020 r.                                       …..................................................

                                                                                    Podpis rodzica/opiekuna prawnego