07 czerwca 2020, Imieniny: Jarosław, Robert, Wiesław
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Oświadczenia szkół niepublicznych w sprawie strajku nauczycieli

21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące 

Popieramy strajk nauczycieli!

Solidaryzujemy się ze strajkującymi nauczycielkami i nauczycielami. Postulat godziwego wynagrodzenia jest w rzeczywistości żądaniem zwiększenia prestiżu zawodu i jakości edukacji, a spełnienie tego żądania leży w interesie nas wszystkich. 


 

Oświadczenie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Wprowadzona  przez MEN „ reforma” systemu edukacji doprowadziła do  sytuacji, w której szkoły w całej Polsce borykają się z  trudnościami lokalowymi, programowymi i kadrowymi. Niskie pensje, wydłużony czas awansu, ogólny chaos panujący w szkołach, przy jednoczesnym wzroście obciążeń biurokratycznych, zniechęcają do pracy wielu nauczycieli. Coraz mniej jest także chętnych do tego zawodu wśród młodzieży kończącej studia. Dlatego jesteśmy przekonani, że sprawą w tej chwili  szczególnie ważną dla przyszłości polskiej edukacji  jest podniesienie prestiżu zawodu  nauczycielskiego.  Nie jest to możliwe bez zapewnienia nauczycielom godziwej płacy za ich trudną i odpowiedzialną pracę.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej wyrażają swoje poparcie dla formułowanych  przez  środowiska nauczycielskie  postulatów dotyczących podwyżek  pensji i  solidaryzują  się z zapowiadanym w tej sprawie ogólnopolskim strajkiem nauczycieli.

Solidaryzujemy się z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, który powinien doprowadzić do zwiększenia subwencji oświatowej i stanowić pierwszy krok do wycofania szkodliwych dla szkolnictwa polskiego zmian wprowadzonych przez obecne władze.

Nauczyciele szkół niepublicznych, którzy z powodów formalno-prawnych nie będą mogli wziąć czynnego udziału w sporze zbiorowym jakim jest strajk, wyrażą w różnej formie swoją solidarność ze strajkującymi kolegami ze szkół publicznych.

22 marca 2019

Prezes KFON
Krystyna StarczewskaSpołeczne Towarzystwo Oświatowe

Szkoła bez dobrych nauczycieli to szkoła bez przyszłości. Dlatego, podobnie jak przed kilku laty w przypadku gimnazjów, Społeczne Towarzystwo Oświatowe apeluje do rządzących o to, by w swoich decyzjach kierowali się troską o uczniów – oni zaś potrzebują dobrze przygotowanych i należycie opłacanych nauczycieli. Nauczycielski protest w sprawie godnych płac to w rzeczywistości walka o lepszą przyszłość polskich dzieci.
 

Rosnąca frustracja nauczycieli jest jednym z wielu symptomów niedofinansowania oświaty, które z każdym rokiem coraz bardziej zagraża jakości szkoły. Środki przeznaczane przez państwo na  oświatę są od lat niewystarczające. Pozwala to sądzić, że edukacja nie  należy do priorytetów rządzących. Jeśli nie stanie się priorytetem, dobra szkoła w Polsce może być już niebawem wyjątkiem od reguły. Najwyższy czas, by polskie władze to zrozumiały i potraktowały edukację z powagą, na jaką zasługuje. 

W imieniu Zarządu Głównego STO 

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego