15 lipca 2020, Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Kadra

Rady nauczycieli dla samych siebie >>>

          Organizacja pracy na lekcji >>>

Kadra w roku szkolnym 2019/2020

 • dyrektor

mgr Włodzimierz Taboryski

 • wicedyrektorka
         mgr Beata Jaskłowska-Ferreras
 • koordynatorka do spraw naukowych: drugi język obcy, indywidualny tok nauczania
          mgr Katarzyna Witkowska
 • wychowawczynie
mgr Luiza Miąskiewicz - klasa 1 (oddział 4-letni)
mgr Anna Wigura - klasa 1 (oddział 4-letni)
mgr Agnieszka Mysiak-Wrzeszcz - klasa 1 (oddział 3-letni)
mgr Joanna Janiak
- klasa 2
mgr Beata Jaskłowska-Ferreras - klasa 3
 • sekretariat

mgr Dorota Podbielkowska

 • biblioteka

mgr Katarzyna Witkowska
 

► Przedmioty szkolne

 • język polski

mgr Ewa Kretkowska
mgr Marianna Guzek 
mgr Agnieszka Mysiak-Wrzeszcz

 • język angielski

mgr Luiza Miąskiewicz

mgr Michał Przybysz

 • łacina

   mgr Katarzyna Witkowska

 • język francuski 
       dr Agata Marzęcka

 mgr Tomasz Perzyna

 • język hiszpański
       mgr Ilona Harmas
         mgr Jhonathan Avila Balboa
 • język niemiecki
       mgr Jadwiga Kuzińska
 • matematyka, informatyka
      mgr Joanna Janiak
 • historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
        mgr Beata Jaskłowska-Ferreras
 • geografia, przyroda

mgr Jan Żukowski

 • biologia, przyroda
        mgr Ewa Kobos-Paskiewicz 
 • fizyka, przyroda

   mgr Justyna Rytych

 • chemia, przyroda

         dr Beata Dasiewicz

 • historia sztuki, wiedza o kulturze 

mgr Krystyna Kubalska-Sulkiewicz

mgr Anna Wigura - koordynatorka WOK

 • wiedza o teatrze i filmie, retoryka, wiedza o kulturze 

mgr Włodzimierz Taboryski

 • historia muzyki, wiedza o kulturze 

 mgr Wojciech Antosik - urlop

 • wiedza o tańcu, wiedza o kulturze 
         mgr Ewa Kretkowska
 • filozofia z etyką, wiedza o kulturze 
        dr Artur Rodziewicz
 • wychowanie fizyczne
mgr Janusz Zaporowski - siłownia, tenis stołowy, grupa biegowa - koordynator
mgr Monika Wiktorow - joga/fitness
Patryk Rejmer  - tańce
mgr Piotr Filonowicz, mgr Maciej Zychowicz - teatr ruchu
 • edukacja dla bezpieczeństwa
         mgr Artur Zawadzki
  

Zajęcia pozalekcyjne 

►Nauczyciele, którzy odeszli ...

Ewa Notkowska (1941-2001) - historia i filozofia (1991-2001)

Janusz Mirczewski (1931-2004) - retoryka (1991-2003)

            Zofia Kicińska (1939-2017) - język francuski (1993-2015)

Lista nauczycieli zamieszczona wyłącznie do celów dydaktycznych na podstawie
rozdz. 4 art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)