10 kwietnia 2020, Imieniny: Małgorzata, Michał, Makary
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Egzamin ze sztuk wszelakich, kl. 3, luty 2020

HARMONOGRAM >>>
_________________________________________________________________________
Od początku istnienia szkoły organizujemy obowiązkowy dla wszystkich trzecioklasistów tzw. egzamin ze sztuk wszelakich (ESW), który jest podsumowaniem trzyletniej nauki z: historii sztuki, wiedzy o teatrze i filmie oraz retoryki.

Charakter tego egzaminu dostosowujemy do formuły ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Dlatego od roku szkolnego 2014/15 ESW składa się z wypowiedzi ustnej dotyczącej wylosowanego zestawu oraz rozmowy z komisją.

Formuła egzaminu

1.      Egzamin ze sztuk wszelakich jest egzaminem ustnym, podczas którego oceniane są wiedza i umiejętności z zakresu wymienionych wyżej przedmiotów.

2.      Osoba zdająca losuje pytanie, które związane jest z konkretnym tekstem kultury: ikonicznym, muzycznym, teatralnym lub filmowym. Tekst może być przedstawiony w formie reprodukcji lub nagrania.

3.      Odpowiadając na pytanie, zdająca/zdający musi odnieść się do tekstu wyjściowego i innych dowolnie przez siebie wybranych tekstów kultury.

4.      Dobór tekstów, umiejętne ich wykorzystanie oraz wykazanie się wiedzą z określonej dziedziny mogą być podstawą do podniesienia oceny końcoworocznej z historii sztuki, historii muzyki lub wiedzy o teatrze i filmie.

5.      W czasie egzaminu dodatkowo oceniane będą kompetencje językowe (ocena cząstkowa z języka polskiego, waga 2).
Liceum, Warszawa, Ogólnokształcące, Społeczne, Grotowski, humanistyczne, filozofia, retoryka, historia sztuki, plastyka, liceum humanistyczne, liceum humanistyczne w warszawie, liceum humanistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekrutacja 2013, gorotowski, wojtek rotowski, kukulska, natalia przybysz, paprocki, filip kurzewski, jan wieciński, kaczorowska, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, Andrzej szajewski, anna molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,