22 października 2020, Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Informacje dla kandydatek i kandydatów do kl. 1 w roku szkolnym 2021-2022


U nas nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji. Z kandydatkami i kandydatami spotykamy się osobiście i rozmawiamy. 

Rok szkolny 2021-2022

 

Data

 

Dzień tygodnia

 

Godzina

 

Treść

 

13 II

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie informacyjne 
z kandydatkami i kandydatami.

13 III

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie informacyjne 
z kandydatkami i kandydatami.

25-26 III

czwartek-piątek

 

XXX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy.

17 IV

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie informacyjne 
z kandydatkami i kandydatami.

15 V

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie informacyjne 
z kandydatkami i kandydatami.

22 V

sobota

od 10.00

Egzamin wstępny*.

19 VI

sobota

od 10.00

Egzamin wstępny*.

VI

 

do 15.0016.00

Należy poinformować telefonicznie lub mailowo o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty i dostarczyć zaświadczenia o konkursach, olimpiadach (może być skan).
Ogłoszenie wyników rekrutacji: listy przyjętych i listy rezerwowej

VI

 

 

Osoby przyjęte - potwierdzenie decyzji o wyborze naszej szkoły – opłata wpisowego 1200 zł.

VI

 

18.00

Spotkanie z przyjętymi w wyniku rekrutacji uczennicami, uczniamii ich rodzicami

VII

 

do 15.00

16.00
 

Termin dostarczenia kompletu oryginałów dokumentów.

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych.

 

 

 

Warsztaty filmowe w Kazimierzu Dolnym (dla chętnych)

1 IX

środa

9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego; godzina wychowawcza, testy diagnostyczne z języka angielskiego, próba teatralna dla klas 1 i nowych uczniów kl. 2-3.

 * Przy zapisywaniu się na egzamin należy zgłosić temat prezentacji, wybraną z listy lekturę >>  oraz wy­kupić indeks (100 zł).

W trakcie 15 minut należy zaprezentować dobrze przygotowany wybrany przez siebie temat, odzwierciedlający zainteresowania, osiągnięcia itp., można także np. pokazać swoje prace plastyczne, obiekty z własnej kolekcji, zagrać na in­strumencie, opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach. Po prezentacji odbywa się rozmowa z komisją dotycząca prezentacji, zainteresowań humanistycznych i wybranej z listy lektury.

Prezentacja musi przekonać komisję, że jej autor powinien być przyjęty do 21 SLO.