17 stycznia 2021, Imieniny: Marian, Jan, Antoni
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Kalendarium rekrutacji do klasy pierwszej 2021-2022


U nas nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji. Z kandydatkami i kandydatami spotykamy się osobiście i rozmawiamy. 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o wypełnienie
Ankiety wstępnej >>>

Rok szkolny 2021-2022

 

Data

 

Dzień tygodnia

Godzina

Treść

 

13 II

sobota

10.00 (online)

Dzień otwarty. Spotkanie informacyjne 
z kandydatkami i kandydatami.

13 III

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie informacyjne 
z kandydatkami i kandydatami.

25-27 III

czwartek-sobota

 

XXX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy.

17 IV

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie informacyjne 
z kandydatkami i kandydatami.

15 V

sobota

od 10.00

Egzamin wstępny*.

29 V

sobota

od 10.00

Egzamin wstępny*.

do 7 VI

poniedziałek

do 15.00

Dostarczenie zaświadczeń o konkursach, olimpiadach (może być skan).

8 VI

wtorek 12.00 Ogłoszenie wyników rekrutacji: listy przyjętych i listy rezerwowej

do 11 VI

piątek

do 18.00

Osoby przyjęte - potwierdzenie decyzji o wyborze naszej szkoły – opłata wpisowego 1200 zł

14 VI-
16 VI

 

 

Dostarczenie podpisanego "Kontraktu" i "Aneksu do kontraktu" 

16 VI

środa

18.00

Spotkanie z przyjętymi w wyniku rekrutacji uczennicami, uczniami i ich rodzicami

do 13 VII

 

do 15.00

16.00
 

Termin dostarczenia kompletu oryginałów dokumentów. egzamin ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych.

1 IX

środa

9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego; godzina wychowawcza, testy diagnostyczne z języka angielskiego, próba teatralna dla klasy 1 i nowych uczniów kl. 2-3.

 * Przy zapisywaniu się na egzamin należy zgłosić temat prezentacji, wybraną z listy lekturę >>  oraz wy­kupić indeks (100 zł).

W trakcie 15 minut należy zaprezentować dobrze przygotowany wybrany przez siebie temat, odzwierciedlający zainteresowania, osiągnięcia itp., można także np. pokazać swoje prace plastyczne, obiekty z własnej kolekcji, zagrać na in­strumencie, opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach. Po prezentacji odbywa się rozmowa z komisją dotycząca prezentacji, zainteresowań humanistycznych i wybranej z listy lektury.

Prezentacja musi przekonać komisję, że jej autor powinien być przyjęty do 21 SLO.