19 września 2018, Imieniny: Konstancja, January
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Informacje dla kandydatów do kl. 1 w roku szkolnym 2018-2019

Rekrutacja do klasy 1 w roku szkolnym 2018-2019 została zakończona.
.......................................................................................................................................................
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

U nas nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji. Z kandydatami spotykamy się osobiście i rozmawiamy. Prosimy o zapoznanie się z >>> regulaminem rekrutacji.

Luty - lipiec 2018

     A. Realizacja naszych projektów edukacyjnych
Zakochaj się w teatrze,

B. Udział w zajęciach dla kandydatów, 
C. Udział w konkursie Jeśli zimową nocą podróżny. 

Luty  2018

1.       

 17 II, godz. 10,oo

Spotkanie informacyjne z kandydatami – siedziba 21 SLO.

2.       

 22 – 24 II,  

Prezentacja szkół ponadgimnazjalnych - PKiN

Marzec 2018

3.       

 17 III, godz. 10,oo

 Spotkanie informacyjne z kandydatami – siedziba 21 SLO.

Kwiecień 2018

4.       

 21 IV, godz. 10,oo

 Spotkanie informacyjne z kandydatami – siedziba 21 SLO.

Maj 2018

5.       

 12 V,
godz. 10.00

 Spotkanie informacyjne z kandydatami – siedziba 21 SLO.

6.       

 26 V, od godz. 9,oo

 Rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzian predyspozycji.*

Czerwiec 2018

7.       

 16 VI,
od         godz. 10,oo

Rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzian predyspozycji. *

8.       

18 VI do godz. 15,oo

godz. 16,oo

Poinformowanie (telefonicznie lub mailowo) o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Ogłoszenie wyników rekrutacji i listy przyjętych.

9.       

27 VI, godz. 18,oo

Spotkanie z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami – siedziba 21 SLO.

Lipiec 2018

10.   

4 VII,
do godz. 15,oo

 

Termin dostarczenia kompletu oryginałów dokumentów: zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego, świadectwo ukończenia gimnazjum, 3 zdjęcia, ksero aktu urodzenia, ksero 1. strony paszportu, posiadane orzeczenia/zaświadczenia z poradni pedagogicznych. Opłacenie wpisowego (1000 zł).


 

 

 

 

*Najpóźniej na dzień przed sprawdzianem, do godziny 14.00 należy zgłosić temat prezentacji oraz wy­kupić indeks (100 zł).

W trakcie piętnastominutowej prezentacji kandydat powinien zaprezentować dobrze przygotowany wybrany przez siebie temat, odzwierciedlający jego zainteresowania, osiągnięcia itp., można także np. pokazać swoje prace plastyczne, obiekty z własnej kolekcji, zagrać na in­strumencie, opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach.

Prezentacja musi przekonać komisję, że jej autor powinien być przyjęty do 21 SLO.