11 grudnia 2018, Imieniny: Waldemar, Damazy
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Informacje dla kandydatów do kl. 1 w roku szkolnym 2019-2020

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
U nas nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji. Z kandydatami spotykamy się osobiście i rozmawiamy. Prosimy o zapoznanie się z 
>>> regulaminem rekrutacji.

Rok szkolny 2019/2020
Planujemy dwie klasy pierwsze: jedną dla osób po szkole podstawowej i jedną dla absolwentów/absolwentek gimnazjum.

 

Data

 

Dzień tygodnia

 

Godzina

 

Treść

 

16 II

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie z kandydatami.

5-9  III

czwartek-sobota

 

Targi Edukacyjne Biura Edukacji
– prezentacja liceów.

16 III

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie z kandydatami.

13 IV

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie z kandydatami.

11 V

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie z kandydatami.

18 V

sobota

od 10.00

Egzamin wstępny.

1 VI

sobota

od 10.00

Egzamin wstępny.

15 VI

sobota

od 10.00

Egzamin wstępny.

17 VI

poniedziałek

do 15.00


16.00

Poinformowanie telefonicznie lub mailowo o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Ogłoszenie wyników rekrutacji.

24 VI

poniedziałek

do 15.00

 

16.00

Poinformowanie telefonicznie lub mailowo o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Ogłoszenie wyników rekrutacji.

26 VI

środa

18.00

Spotkanie z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami.

3 VII

środa

do 15.00

16.00
 

Termin dostarczenia kompletu oryginałów dokumentów.

Ogłoszenie listy przyjętych.

VIII

 

 

XXIII Warsztaty Artystyczne w Kazimierzu Dolnym.

2 IX

poniedziałek

9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego; godzina wychowawcza, testy diagnostyczne z języka angielskiego, próba teatralna dla klas 1 i nowych uczniów kl. 2-3.

 *Najpóźniej na dzień przed sprawdzianem, do godziny 14.00 należy zgłosić temat prezentacji, wybraną z listy lekturę >> oraz wy­kupić indeks (100 zł).

W trakcie piętnastominutowej prezentacji kandydat powinien zaprezentować dobrze przygotowany wybrany przez siebie temat, odzwierciedlający jego zainteresowania, osiągnięcia itp., można także np. pokazać swoje prace plastyczne, obiekty z własnej kolekcji, zagrać na in­strumencie, opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach.

Prezentacja musi przekonać komisję, że jej autor powinien być przyjęty do 21 SLO.