28 czerwca 2022, Imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Kadra

 

Rady nauczycieli dla samych siebie >>>

Organizacja pracy na lekcji >>>►

Kadra w roku szkolnym 2021/2022

 • dyrektor

mgr Włodzimierz Taboryski

 • wicedyrekcja

mgr Beata Jaskłowska-Ferreras 
mgr Agnieszka Mysiak-Wrzeszcz

wychowawczynie
mgr Beata Jaskłowska-Ferreras
 - klasa 1

mgr Marianna Guzek  - klasa 2
mgr Luiza Miąskiewicz
 - klasa 3 Pi (oddział 4-letni)
mgr Anna Wigura - klasa 3 Au (oddział 4-letni)
mgr Agnieszka Mysiak-Wrzeszcz - klasa 3 G (oddział 3-letni)

 • koordynatorka do spraw naukowych: drugi język obcy, indywidualny tok nauczania

          mgr Katarzyna Witkowska

 • sekretariat

mgr Dorota Podbielkowska

 • biblioteka

mgr Katarzyna Witkowska 


► Przedmioty szkolne

 • język polski

mgr Marianna Guzek 
mgr Ewa Kretkowska
mgr Agnieszka Mysiak-Wrzeszcz 

 • język angielski

mgr Luiza Miąskiewicz

mgr Michał Przybysz 

 • łacina/język łaciński i kultura antyczna

   mgr Katarzyna Witkowska

 • język francuski 

        mgr Aleksandra Żychlińska

  mgr Tomasz Perzyna

 • język hiszpański

       mgr Ilona Harmas

       mgr Melva Livia Villar Rosales

 • język niemiecki

       mgr Jadwiga Kuzińska

 • matematyka

mgr Anna Dermanowska
mgr Joanna Janiak

 • historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości

        mgr Beata Jaskłowska-Ferreras

 • geografia

mgr Jan Żukowski

 • biologia

     mgr Zofia Magier

 • fizyka

mgr Grzegorz Guziak

 • chemia

  mgr Justyna Rytych

 • informatyka

    mgr Tomasz Miklewicz

 • historia sztuki

mgr Krystyna Kubalska-Sulkiewicz

mgr Anna Wigura  

 • wiedza o teatrze i filmie, retoryka

mgr Włodzimierz Taboryski 

 • historia muzyki 

 mgr Wojciech Antosik 

 • filozofia z etyką

        dr Artur Rodziewicz

 • wychowanie fizyczne

mgr Janusz Zaporowski - tenis stołowy, grupa biegowa, ćwiczenia ogólnorozwojowe - koordynator
mgr Jolanta Sikorska - teatr fizyczny
mgr Monika Wiktorow - joga/fitness
mgr Patryk Rejmer  - tańce

 • edukacja dla bezpieczeństwa

         mgr Artur Zawadzki

 Zajęcia pozalekcyjne 

►Nauczyciele, którzy odeszli ...

Ewa Notkowska (1941-2001) - historia i filozofia (1991-2001)

Janusz Mirczewski (1931-2004) - retoryka (1991-2003)

 Zofia Kicińska (1939-2017) - język francuski (1993-2015)

Lista nauczycieli zamieszczona wyłącznie do celów dydaktycznych na podstawie
rozdz. 4 art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)