22 sierpnia 2017, Imieniny: Maria, Cezary, Tymoteusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Kadra

Rady nauczycieli dla samych siebie >>>

          Organizacja pracy na lekcji >>>

Kadra w roku szkolnym 2016/2017

 • dyrektor

mgr Włodzimierz Taboryski

 • wicedyrektorka
         mgr Beata Jaskłowska-Ferreras
 • koordynatorka do spraw naukowych: drugi język obcy, indywidualny tok nauczania
          mgr Katarzyna Witkowska
 • wychowawczynie
mgr Ewa Kretkowska - klasa 1
mgr Agnieszka Mysiak
- klasa 2°
mgr Beata Jaskłowska-Ferreras - klasa 3
 • sekretariat

mgr Dorota Podbielkowska

 • biblioteka

mgr Katarzyna Witkowska
 

► Przedmioty szkolne

 • język polski

mgr Ewa Kretkowska
mgr Agnieszka Mysiak

 • język angielski

dr Paweł Kosiorek
mgr Luiza Miąskiewicz (urlop)

mgr Michał Przybysz - koordynator

 • łacina

   mgr Katarzyna Witkowska

 • język francuski 
        mgr Ewa Brzeska

 mgr Tomasz Perzyna

 • język hiszpański
       mgr Ilona Harmas
 • język niemiecki
       mgr Jadwiga Kuzińska
 • matematyka, informatyka
      mgr Joanna Janiak
 • historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
        mgr Beata Jaskłowska-Ferreras
 • geografia, przyroda

mgr Michał Grzegorek (urlop)
mgr Wojciech Gruszka

 • biologia, przyroda

    mgr Izabela Redlińska-Tuz 

 • fizyka, przyroda

   mgr Mirosław Galikowski

 • chemia, przyroda

dr Beata Dasiewicz

 • historia sztuki, wiedza o kulturze 

mgr Krystyna Kubalska-Sulkiewicz

mgr Anna Wigura

 • wiedza o teatrze i filmie, retoryka, wiedza o kulturze 

mgr Włodzimierz Taboryski

 • historia muzyki, wiedza o kulturze 

 mgr Wojciech Antosik

 • filozofia z etyką, wiedza o kulturze 
        dr Artur Rodziewicz
 • wychowanie fizyczne
mgr Janusz Zaporowski - siłownia, gry zespołowe; koordynator
mgr Katarzyna Markowska - joga/fitness
Magdalena Tomaka - tańce

mgr Piotr Filonowicz - teatr ruchu

 • edukacja dla bezpieczeństwa
         mgr Artur Zawadzki
 • religia
      mgr Dorota Miszczuk

Zajęcia pozalekcyjne 

►Nauczyciele, którzy odeszli ...

Ewa Notkowska (1941-2001) - historia i filozofia (1991-2001)

Janusz Mirczewski (1931-2004) - retoryka (1991-2003)Lista nauczycieli zamieszczona wyłącznie do celów dydaktycznych na podstawie
rozdz. 4 art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)