22 sierpnia 2017, Imieniny: Maria, Cezary, Tymoteusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Kalendarium, matura 2017

Klasa 1 – rok szkolny 2014-2015

 

VI 2014

 

Koniec nauki i ocena na świadectwo ukończenia liceum z przedmiotów: chemia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka, geografia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o kulturze oraz wiedza o społeczeństwie (jeśli nie jest kontynuowana w kl. 2 jako przedmiot rozszerzony).

 VI 2014

Wypełnienie przedwstępnej deklaracji dotyczącej rozszerzeń dodatkowych w klasie 2.

Klasa 2 – rok szkolny 2015-2016

  IX 2015 

Zapisy na rozszerzenia dodatkowe.

     V  2015

Próbne matury diagnostyczne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

VI 2015

Koniec nauki i ocena na świadectwo ukończenia liceum z przyrody.

Klasa 3 – rok szkolny 2016-2017

1 IX 2016

Wstępne wypełnienie deklaracji maturalnej w celu ustalenia ostatecznego planu dodatkowych rozszerzeń i fakultetów maturalnych.

7 IX 2016

Wywiadówka maturalna uczniów i rodziców.

do 30 IX 2016

Termin złożenia przez uczniów oficjalnych wstępnych deklaracji maturalnych.

IX- XII 2016

Próbne matury ustne z języka angielskiego.

14 X 2016

Próbna matura pisemna z języka angielskiego (poziom podstawowy i rozszerzony). 

XI-XII 2016

 Próbne matury z j. polskiego (pp) i matematyki (pp).

16 XII 2016

Koniec 1. semestru i realizacji programu z przedmiotów niematuralnych dla danego ucznia z: drugiego języka obcego nowożytnego, łaciny, filozofii (oceny na świadectwo ukończenia liceum); historii muzyki, wiedzy o teatrze i filmie, retoryki (oceny końcowe w styczniu po egzaminie ze sztuk wszelakich.

19 XII 2016

Rada klasyfikacyjna.

16 XII 2016

 Wywiadówka.

 I 2016

Egzamin ze sztuk wszelakich.

I-II 2017

Próbne matury z przedmiotów dodatkowych (wyniki przed 4 II).

I-II 2017

Próbne matury ustne z języka angielskiego.

 21 I 2017

Studniówka.

do 4 II 2017

Ostateczny termin wprowadzenia zmian w deklaracji maturalnej.

II-III 2017

Próbne matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

4 III 2017

Szkolny harmonogram matur ustnych z języka polskiego i języków obcych.

III 2017

Ogłoszenie przez CKE wykazu materiałów pomocniczych, z jakich zdający mogą korzystać na egzaminach pisemnych. Powołanie członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych (PZE).    

 11 IV 2017

Wywiadówka przed roczną klasyfikacją.

24 IV 2017

Rada klasyfikacyjna. Zajęcia programowe do 28 IV.

 28 IV 2017

Rada zatwierdzająca.

4 V 2017

Matura pisemna z j. polskiego.

5 V 2017

Matura z matematyki.         

8 V 2017

Matura z j. angielskiego.

9-24 V 2017

Pozostałe matury pisemne i ustne wg harmonogramu.

 24 V 2016

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia liceum.

30 VI 2016

Wręczenie zaświadczeń maturalnych.