21 września 2020, Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Kalendarium rekrutacji do klasy pierwszej 2020/2021

 

 Kalendarium rekrutacji do klasy pierwszej

1 II

sobota

10.00

 Spotkanie z kandydatkami i kandydatami w szkole.

7-8 III

piątek-sobota

Prezentacje liceów, Pałac Kultury i Nauki.

21 III

sobota

10.00

Spotkanie z kandydatkami i kandydatami -  odwołane.

18 IV

sobota

10.00

Spotkanie z kandydatkami i kandydatami (online).

16 V

sobota

10.00

Spotkanie z kandydatkami i kandydatami (online).

30 V

sobota

od 10.00

Egzamin wstępny - rozmowa kwalifikacyjna – online.

6 VI

sobota

od 10.00

Egzamin wstępny - rozmowa kwalifikacyjna – online.

20 VI

sobota

10.00

Spotkanie z kandydatkami i kandydatami (online).

27 VI

sobota

od 10.00

Egzamin wstępny – rozmowa kwalifikacyjna – online lub bezpośrednio

29 VI

poniedziałek

do 12.00

 Przysłanie skanów/zdjęć świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń o starcie w olimpiadzie przedmiotowej i konkursach, zawodach (o charakterze co najmniej wojewódzkim).

30 VI

wtorek

do 20.00

Podanie wstępnych wyników rekrutacji na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i dostarczonych dokumentów. Powstanie lista przyjętych i rezerwowa.

6 VII

poniedziałek

10.00– 14.00

Dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, poświadczenie wpłaty wpisowego 1200 zł, podpisany ze szkołą „Kontrakt” i „Aneks do kontraktu”, ksero aktu urodzenia, trzy zdjęcia legitymacyjne, ksero pierwszej strony paszportu.

7 VII

wtorek

do 15.00

Podanie wyników majowo-czerwcowej rekrutacji – listy przyjętych i rezerwowej.

8 VII

środa

17.00

Spotkanie z nowo przyjętymi uczennicami i uczniami oraz ich rodzicami (online).

9 -25 VII

Ewentualna rekrutacja uzupełniająca w terminach uzgadnianych indywidualnie.

4 VIII

wtorek

10.00– 14.00

Dostarczenie oryginału egzaminu ósmoklasisty.

2 IX

środa

18.00

Ogłoszenie na wywiadówce listy osób, które uzyskały zniżkę stypendialną (na podstawie wyników rekrutacji szkolnej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty).