24 maja 2018, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Matura 2013 - kalendarium

Lp.

 

Klasa 1 – rok szkolny 2010-2011

 1.  

XI 10

Próbne matury pisemne z języka polskiego, matematyki

 1.  

22 VI 11

Koniec nauki z informatyki (ocena na świadectwo ukończenia liceum).

 

 

Klasa 2 – rok szkolny 2011-2012

 1.  

XI /XII 11

Próbne matury pisemne z języka polskiego, matematyki, j.angielskiego.

 1.  

do 30 III 2012

Zgłaszanie indywidualnych tematów na maturę ustną z języka polskiego.

 1.  

6 IV 2012

Ostateczne ustalenie szkolnych tematów na maturę ustną z języka polskiego.

 1.  

V 2012

Wywiadówka maturalna

 1.  

VI 2012

Koniec nauki z fizyki, chemii, biologii,  geografii, filozofii, przedsiębiorczości (oceny na świadectwo ukończenia liceum).

 

 

Klasa 3 – rok szkolny 2012-2013

 1.  

3 IX 2012

Wstępne wypełnienie deklaracji maturalnej w celu ustalenia fakultetów.

 1.  

12 IX 2012

Wywiadówka maturalna uczniów i rodziców.

 1.  

do 28 IX 2012

Termin złożenia przez uczniów oficjalnych deklaracji maturalnych.

 1.  

IX/XII 2012

Próbne matury pisemne z języka polskiego, angielskiego, matematyki; próbne matury ustne z j. angielskiego. 

 1.  

14 XII 2012

Koniec 1. semestru i realizacji programu z przedmiotów niematuralnych dla danego ucznia z: drugiego języka obcego nowożytnego,  historii muzyki, wiedzy o teatrze i filmie, retoryki , przysposobienia obronnego (oceny na świadectwo ukończenia liceum).

 1.  

17 XII 2012

Rada klasyfikacyjna

 1.  

19 XII 2012

Wywiadówki

 1.  

XII 2012

Egzamin ze sztuk wszelakich

 1.  Do 31 XII

 

Termin złożenia opinii psychologicznych (m.in. o dysleksji).

 1.  

I 2013

Ogłoszenie przez CKE harmonogramu części pisemnej egzaminu. Powołanie zastępcy i szkolnego zespołu egzaminacyjnego (SZE). 

 1.  

I-II 2013

Próbne matury ustne z języków obcych.

 1.  

18 I 2013

Studniówka

 1.  

7 II 2013

Ostateczny termin wprowadzenia zmian w deklaracji maturalnej.

 1.  

28 II 2013

Koniec realizacji programu z przedmiotów niematuralnych dla danego ucznia z: antropologii kultury, wiedzy o społeczeństwie, historii, łaciny, historii sztuki (oceny na świadectwo ukończenia liceum).

 1.  

III 2013

Ogłoszenie przez CKE wykazu materiałów pomocniczych, z jakich mogą zdający korzystać na egzaminach pisemnych. Powołanie członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych (PZE).    

 1.  

7 III 2013

Ustalenie szkolnego harmonogramu egzaminów ustnych.

 1.  

26 III 2013

Wywiadówka

 1.  

7 IV 2013

Ostateczny termin składania przez uczniów bibliografii na egzamin ustny z języka polskiego. Powołanie członków międzyszkolnych zespołów nadzorujących egzaminów pisemnych (ZN).         

 1.  

19 IV 2013

Koniec realizacji programu z przedmiotów maturalnych, religii i wychowania fizycznego (oceny na świadectwo ukończenia liceum).  Fakultety maturalne do 30 IV.

 1.  

22 IV 2013

Rada klasyfikacyjna

 1.  

24 IV 2013

Wywiadówka

 1.  

7 V 2013

Egzamin pisemny z języka polskiego.         

 1.  

8 V 2013

Egzamin pisemny z matematyki (pp).

 1.  

9 V 2013  

Egzamin pisemny z języka angielskiego.

 1.  

10-25  V 2013

Pozostałe egzaminy na przemian pisemne i ustne.        

 1.  

28 V 2013

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia liceum.         

 1.  

28 VI 2013

Wręczenie zaświadczeń maturalnych.