21 marca 2019, Imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

MATURA 2019

MATURA, maj 2019

Harmonogram matur pisemnych, maj 2019 (str. 5) >>>
Harmonogram matur ustnych jest dostępny w szkole na tablicy ogłoszeń.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie (str. 3) >>>
............................................................................................................................
Egzamin ustny z języka polskiego (przebieg egzaminu, formuła od 2015 r.) >>>
...........................................................................................................................

Uczę się i umiem (biuletyn maturalny) >>>
...........................................................................................................................
Informatory o egzaminie maturalnym>>
 >
Centralna Komisja Egzaminacyjna -
www.cke.edu.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna -
www.oke.waw.pl

                                               
                                                 MATURY PRÓBNE, rok szkolny 2018-19
MATURY USTNE
Próbne matury ustne z języka angielskiego (wg harmonogramu)
 >>>
Egzamin ze sztuk wszelakich >>>
..........................................................................................................................
MATURY PISEMNE
28 XI - j. polski (pp), 5 XII - matematyka (pp), 12 XII - j. angielski (pr)

styczeń - kwiecień 2019, czwartki, godz. 11.30-14.30
Uwagalekcje przed maturą i po maturze wg planu, o godz. 11.00-11.30 – przerwa obiadowa. O
soby, które nie zdają przedmiotu na poziomie rozszerzonym, mają obowiązkowe ćwiczenia maturalne ze wskazanego przedmiotu na poziomie podstawowym.

3 I 2019 – j. polski (poziom rozszerzony), matematyka (poziom rozszerzony) / ćwiczenia maturalne – j. polski (pp)

10 I – lekcje wg planu

17 I – historia, biologia, j. francuski / ESW >>

22 I (wtorek, g. 8.30-11.30) – j. angielski (DJ)

24 I – geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, filozofia / ćwiczenia maturalne – matematyka (pp)
……………………………………….

14 II – j. angielski (poziom podstawowy), j. niemiecki (poziom podstawowy)

21 II – j. polski (pp)

28 II – matematyka (pp)
……………………………………….

7 III – j. polski (poziom rozszerzony) / ćwiczenia maturalne - j. polski (pp)

14 III – j. angielski (poziom rozszerzony)

21 III - historia, biologia / ćwiczenia maturalne z matematyki (pp)

28 III - geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki / ćwiczenia maturalne – j. polski (pp)
………………………………………

4 IV – j. polski (pp)

11 IV – matematyka (pp)

25 IV – lekcje wg planu (powtórzenia)
..............................................................................................................................
Matury próbne w roku szkolnym 2017/2018 >>>
Matury próbne w roku szkolnym 2016/2017 >>>
Matury próbne w roku szkolnym 2015/2016 >>>
Matury próbne w roku szkolnym 2014/2015 >>>
Matury próbne w roku szkolnym 2013/2014 >>>
Matury próbne w roku szkolnym 2012/2013 >>>