20 sierpnia 2019, Imieniny: Sabina, Sobiesław, Bernard
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Regulamin pracowni multimedialnej

  1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni komputerowej jedynie pod opieką nauczyciela.
  2. Każdy uczeń ma stałe miejsce w pracowni i bez zgody prowadzącego zajęcia nauczyciela nie może go zmieniać.
  3. Administrator przydziela użytkownikom prawa do konkretnych zasobów sieciowych, konto pocztowe oraz konto na dane na serwerze. Uczeń odpowiada za przechowywane na swoich kontach dane.
  4. W czasie zajęć nie wolno spożywać posiłków ani przechowywać żywności i napojów w pobliżu sprzętu komputerowego.
  5. Nie wolno bez zgody nauczyciela uruchamiać i instalować programów przyniesionych z zewnątrz. Dotyczy to pobierania informacji z Internetu, płyt CD i innych nośników.
  6. Z Internetu można korzystać wyłącznie w zakresie określonym przez nauczyciela.
  7. Na początku lekcji należy sprawdzić kompletność wyposażenia, działanie sprzętu i systemu operacyjnego, a zauważone usterki zgłosić nauczycielowi. Uczeń odpowiada za stan swojego stanowiska komputerowego.
  8. Na koniec lekcji, przed opuszczeniem pracowni, należy wykonać niezbędne czynności porządkowe, wynikające ze specyfiki zajęć z komputerem.