11 grudnia 2018, Imieniny: Waldemar, Damazy
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Regulamin wycieczki

 1. Wycieczka odbywa się w ramach szkolnego planu edukacji naukowej i turystycznej.
 2. Na wycieczce obowiązuje regulamin szkolny w zakresie oceny z zachowania.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu (z piwem włącznie) i palenia papiero­sów.
 4. W czasie jazdy autokarem siedzimy na swoich miejscach i dbamy o czystość.
 5. Wychodząc poza teren zakwaterowania lub opuszczając grupę należy uzyskać na to wyraźną zgodę kierownika wycieczki. Wskazane jest przebywać w co najmniej dwu-trzyosobowych grupach. Każdy uczestnik wycieczki powinien czuć się odpo­wiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych.
 6. Obowiązuje utrzymywanie porządku w pokojach i pomieszczeniach oddanych nam do dyspozycji. Przed zasiedleniem pokoju należy sprawdzić jego stan techniczny i natychmiast zgłosić ewentualne usterki. Zabrania się palenia świeczek, kadzidełek itp. oraz używania grzałek elektrycznych.
 7. Pokoje opuszczane przed wyjazdem powinny być posprzątane, pościel ułożona w kostkę, podłoga zamieciona itp. Za zniszczenia finansowo odpowiedzialni są mieszkańcy danego pokoju.
 8. Na posiłki i na miejsca zbiórek należy stawiać się punktualnie. Zawsze podajemy miejsce i godzinę zbiórki.  
 9. Cisza nocna obowiązuje od 22oo, a od 223o wszyscy uczniowie zobowiązani są do przebywania tylko w swoich pokojach.
 10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego informowania kierow­nika wycieczki o swoich kłopotach zdrowotnych oraz innych poważnych proble­mach związanych z realizacją programu wyjazdu.
 11. Do czasowej zmiany któregoś z punktów niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie kierownik wycieczki.