17 czerwca 2019, Imieniny: Albert, Laura, Adolf
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Rekrutacja do 21 SLO

Zapraszamy na stronę dla kandydatek/kandydatów do 21 SLO >>>

Rekrutacja do naszego humanistycznego liceum odbywa się na podstawie
Regulaminu rekrutacji >>> ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia Sztuka*Edukacja*Promocja.  


Każdy kandydat do szkoły, bez względu na to, czy stara się o miejsce w 1, 2 czy 3 klasie, musi przystąpić do egzaminu - sprawdzianu predyspozycji - który wykaże (lub nie) jego pasje i zainteresowania.  


Po obopólnej zgodzie na uczęszczanie do 21 SLO kandydat, rodzice kandydata i dyrekcja szkoły podpisują kontrakt i aneks do kontraktu.