20 sierpnia 2019, Imieniny: Sabina, Sobiesław, Bernard
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Szkolny savoir-vivre

Nasz szkolny savoir-vivre to proste zasady przyzwoitego zachowania, niby wszyscy je znamy, ale czasem potrzeba wiele samodyscypliny, by naprawdę tego przestrzegać. Ważne jest, że sami umawiamy się na przestrzeganie tych zasad, a jeśli trzeba, rozbudowujemy je o nowe punkty.
I. Wobec siebie nawzajem:
   1. Szanujemy godność innych, zachowujemy się tak, jak chcielibyśmy sami być traktowani.
   2. Szanujemy poglądy innych, mamy świadomość, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna krzywda drugiego człowieka.
   3. Dbamy o czystość języka, nie używamy wulgaryzmów.
   4. Pomagamy słabszym.
   5. Informujemy osoby nieobecne w szkole o tym, co działo się na zajęciach, o pracach domowych.
   6. Dbamy o czystość wokół naszego miejsca pracy, szanując tym samym pracę dyżurnych; zmywamy po sobie naczynia.
   7. Dbamy o naszą codzienną higienę osobistą.
   8. Nasz strój jest wyrazem szacunku wobec innych:
          a) dbamy o to, żeby w szkole wyglądać schludnie,
          b) nie wchodzimy do klas w wierzchnim ubraniu i w brudnym obuwiu,
          c) na uroczystościach szkolnych nasz ubiór jest elegancki.
II. Wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły:
1. Szanujemy wysiłek włożony przez nauczycieli w przygotowanie i przeprowadzenie lekcji.
2. Jesteśmy uprzejmi - prosimy, a nie żądamy.
    3. W czasie rozmowy używamy argumentów racjonalnych, a nie emocjonalnych.
    4. Jeżeli nasz rozmówca stoi, my też stoimy, a rozmawiając z nim nie trzymamy rąk w kieszeni.
III. Na lekcji:
1. Mamy poczucie, że lekcja jest prowadzona dla całej klasy, zatem moje „nie wiem” nie jest ważniejsze niż „chcemy się dowiedzieć” reszty klasy. Wysiłek wkładamy w zdobycie wiedzy, a nie w eksponowanie swojej niewiedzy.
2. Nie przeszkadzamy innym w czasie lekcji.
3. Mamy wyłączone telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne.
4. W czasie dyskusji przestrzegamy reguł:
        a) w skupieniu wysłuchujemy innych,
        b) nie przerywamy wypowiedzi innym,
        c) pamiętamy, że każdy ma prawo wygłosić swoje zdanie,
        d) szanujemy odrębne zdanie,
        e) nie używamy argumentów ad personam.
5. Nie ściągamy, w ten sposób oszukujemy nie tylko siebie i nauczycieli, ale także swoich kolegów, którzy włożyli duży wysiłek w naukę.
6. Pamiętamy, że konsekwencje naszego zachowania mogą dotknąć innych (zła atmosfera w klasie, przerwana dyskusja, karna kartkówka itp.).
    7. Spóźnieni pytamy o pozwolenie wejścia na zajęcia, wchodząc nie zakłócamy toku zajęć.
8. Na ławkach nie trzymamy rzeczy niezwiązanych z aktualną lekcją.
9. Nie żujemy gumy, nie jemy.

V. Na przerwie:
    1. Szanujemy prawo innych uczniów do wypoczynku.
VI. Poza szkołą:
   1. Pamiętamy, że poza budynkiem szkolnym możemy być postrzegani jako uczniowie naszej szkoły, powinniśmy dbać o jej wizerunek i dobre imię.
   2. Pamiętamy, że w świecie wirtualnym nadal jesteśmy uczniami naszej szkoły.