10 kwietnia 2021, Imieniny: Małgorzata, Michał, Makary
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Egzamin ustny z j. polskiego

 

 

PRZEBIEG EGZAMINU

 

CZAS TRWANIA

CZYNNOŚCI

ORGANIZACYJNE

Zdający losuje zadanie egzaminacyjne.

-

PRZYGOTOWANIE

WYPOWIEDZI

MONOLOGOWEJ

Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (może w tym czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze).

nie więcej niż 15 minut

WYPOWIEDŹ

MONOLOGOWA

Zdający wygłasza wypowiedź monologową.

około 10 minut

ROZMOWA

Zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej).

około 5 minut