25 kwietnia 2019, Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Historia, mgr Beata Ferreras


Zasady pracy na lekcjach i przedmiotowy system oceniania >>>

W naszej szkole historia jest przedmiotem realizowanym od klasy drugiej na poziomie rozszerzonym. Uzupełnienie lekcji historii stanowią zagadnienia poruszane na zajęciach z historii sztuki, historii muzyki, filozofii czy łaciny.        

W klasie pierwszej kontynyujemy kurs historii z gimnazjum i dlatego nasze lekcje zaczynamy od I wojny światowej, a kończymy na czasach nam współczesnych.
W klasie
drugiej rozszerzamy znajomość historii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej, a w klasie trzeciej zajmujemy się wiekiem XVIII, XIX i XX.
Dodatkowo w klasie trzeciej organizujemy zajęcia powtórzeniowe ułatwiające solidne przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Zainteresowanych prowadzeniem dyskusji czy pogłębianiem swojej wiedzy historycznej zapraszam na koło historyczne >>>. Uczestnicy koła często biorą również udział w olimpiadzie historycznej.

Na lekcjach historii poznajemy faktografię, ale przede wszystkim rozwijamy umiejętności, by ułożyć fakty w związki przyczynowo-skutkowe, przedstawiając jednocześnie poszczególne etapy procesu historycznego. Z tego też powodu same daty (zmora historii) nie są aż tak istotne, ważne jest umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim porządku chronologicznym.

Wiele uwagi poświęcamy interpretacji różnego rodzaju źródeł historycznych: tekstowych, ikonograficznych, statystycznych, kartograficznych czy genealogicznych. Celem lekcji i zajęć dodatkowych jest odpowiednia interpretacja i porównywanie różnych źródeł, a także ocena wiarygodności przekazu.

Lekcje historii to nie tylko fakty, daty, postacie, to również zrozumienie korzeni europejskiej cywilizacji i osadzenie jej w polskiej tradycji i kulturze. Dużą rolę w nauczaniu historii przywiązujemy do kształtowanie u uczniów postawy nowoczesnego patriotyzmu.

 


Liceum, Warszawa, Ogólnokształcące, Społeczne, Grotowski, humanistyczne, filozofia, retoryka, historia sztuki, plastyka, liceum humanistyczne, liceum humanistyczne w warszawie, liceum humanistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekrutacja 2013, gorotowski, wojtek rotowski, kukulska, natalia przybysz, paprocki, filip kurzewski, jan wieciński, kaczorowska, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, Andrzej szajewski, anna molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,


liceum humanistyczne, liceum humanistyczne w warszawie, liceum humanistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekrutacja 2013, gorotwski, rotowski, kukulska, przybysz, paprocki, kurzewski, kwieciński, kaczorowska, rodziewicz, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, szajewski, molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,