24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Historia 21 SLO - 2010/2011

2010

 Liczba uczniów 21 SLO - 87, Akademia Sztuki i Kultury - 102, pracowników - 40

24 września

Piknik szkolny w Zaścianku Babie Lato: fuksówka, spektakl Imiona miłości.

1-4 października 

 

Wycieczka naukowa klas drugich do Krakowa >>>.

 

30 września-5 października

 

Wycieczka naukowa klas trzecich do Berlina >>>.

 

1 listopada

Wszystkich Świętych >>>.

21 grudnia

Ukazał się 1. numer naszej szkolnej gazetki "Groteska" >>>, redaktorem naczelnym została Dominika Kłoczewiak.
Sesja naukowa – warsztaty językowe.

Wigilia szkolna >>>.

 

2011

22 stycznia

 

Studniówka >>>.

 

luty

W rankingu "Perspektyw" - Najlepsze licea w Warszawie 2010 zajęliśmy 66. miejsce.

4-10 lutego

 

Szkoła zimowa klasy 1 w Białce Tatrzańskiej >>>.

 

 11 lutego

Sesja naukowa Związki polityki ze sztuką >>>.  

21 marca

 

XX Salon Edukacyjny Perspektyw >>>

 

 

26 marca

 

Skończyliśmy 20 lat >>>

 

2-4 kwietnia

 

Wycieczka naukowa klasy 1 na Podlasie >>>

 

 

20 kwietnia

Sesja naukowa z udziałem Krystyny Jandy Blaski i cienie aktorstwa >>>.

Wielkanoc szkolna.

27 maja-4 czerwca

 

Wycieczka naukowa klas drugich do Toskanii >>>.

 

21 czerwca

Zorganizowaliśmy gry uliczne: klasa 1 - śladami gotyku; klasy drugie - śladami Wokulskiego.

22 czerwca

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego, Mazowieckie Centrum Kultury >>>.