24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Historia muzyki, mgr Wojciech Antosik

__________________________________________________________________________

Zasady pracy na lekcjach i przedmiotowy system oceniania >>>
                           Program historii muzyki z literaturą muzyczną stanowi część realizacji przedmiotu wiedza o kulturze. Obejmuje wiadomości dotyczące przede wszystkim muzyki klasycznej, zwłaszcza form i stylów muzycznych, teorii muzyki, interpretacji dzieła muzycznego oraz twórczości najsłynniejszych kompozytorów. Uwzględnia również sylwetki wybitnych instrumentalistów, dyrygentów, tancerzy, śpiewaków i wokalistów, a także informacje na temat ważnych wydarzeń muzycznych w kraju i na świecie. 
                   Do najbardziej istotnych elementów programu należą przykłady z literatury muzycznej – każdy z nich jest przedmiotem wnikliwej analizy stylistyczno-formalnej. Z uwagi na dobór tematów podejmowanych na lekcjach historii muzyki, istnieje ścisły związek pomiędzy realizowanym programem nauczania, a innymi przedmiotami humanistycznymi - językiem polskim, historią, historią sztuki oraz wiedzą o teatrze i filmie. Program historii muzyki nie tylko wykazuje pokrewieństwo, ale w dużej mierze pokrywa się z programem historii muzyki, realizowanym w szkołach muzycznych I i II stopnia. W trakcie trzyletniego toku zajęć uczniowie poznają rozwój muzyki od czasów starożytnych do współczesności, szczególny nacisk położony jest na muzykę polską. Lekcje najczęściej mają charakter wykładu z prezentacją nagrań.
                    Na zakończenie trzyletniego toku zajęć z historii muzyki uczniowie piszą esej, w którym dzielą się wrażeniami z poznawania dzieł muzyki klasycznej, wskazują i opisują doświadczenia nabyte podczas nauki, jak również wpływ zajęć z historii muzyki na kształtowanie wrażliwości, umiejętność słuchania, a także odkrywanie nowych, nieznanych wcześniej, muzycznych fascynacji.
                    Cele nauczania zakładają między innymi umiejętność dostrzeżenia przez ucznia różnic pomiędzy poszczególnymi stylami muzycznymi, próbę oceny wykonania dzieła muzycznego, poprawne rozpoznanie omawianych przykładów z literatury muzycznej, a także znajomość podstawowych terminów, dotyczących zarówno form i stylów, jak i wewnętrznej struktury utworu. Istotne jest również wzbudzenie w uczniach naturalnej potrzeby obcowania z dziełem muzycznym poprzez kontakt bezpośredni lub medialny; ponadto, według wielu naszych absolwentów, nabyta na zajęciach wiedza umożliwia znaczne poszerzenie i przewartościowanie własnych muzycznych zainteresowań.
W naszej szkole działa również koło historii muzyki prowadzone w języku angielskim.
 
 
 
Podręcznik
Małgorzata Kowalska, ABC historii muzyki, Musica Jagiellonica, Kraków 2001
 
Lektura uzupełniająca:
W. Antosik, B. Jaskłowska-Ferreras, M. Kardasz, K. Kubalska-Sulkiewicz, A. Rodziewicz, W. Taboryski, Słownik wiedzy o kulturze, Arkady, Warszawa 2009.
 
 
Polecane strony internetowe:
 
 
www.chopin.nifc.pl
 
 
 
 – strona Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
 
 
www.filharmonia.pl
 
 
 
– strona Filharmonii Narodowej
 
 
www.teatrwielki.pl
 
 
 
– strona Teatru Wielkiego Opery Narodowej
www.chopin.edu.pl– strona Uniwersytetu Fryderyka Chopina w WarszawieLiceum, Warszawa, Ogólnokształcące, Społeczne, Grotowski, humanistyczne, filozofia, retoryka, historia sztuki, plastyka, liceum humanistyczne, liceum humanistyczne w warszawie, liceum humanistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekrutacja 2013, gorotowski, wojtek rotowski, kukulska, natalia przybysz, paprocki, filip kurzewski, jan wieciński, kaczorowska, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, Andrzej szajewski, anna molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,