24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Historia sztuki, mgr Krystyna Kubalska-Sulkiewicz, mgr Anna Wigura

Przedmiotowy system oceniania (PSO) >>>

_____________________________________________________________________
Historia sztuki (oddział trzyletni)

Historia sztuki jest realizowana w klasach 1-3.

W I semestrze 1 klasy historia sztuki stanowi część realizacji programu nauczania wiedzy o kulturze, od II semestru jest to samodzielny przedmiot uzupełniający program rozszerzony historii.

Omawiany materiał obejmuje:

a)      W klasie 1 – wybrane zagadnienia dotyczące sztuki od 2. poł. XX do czasów najnowszych,

b)      W klasie 2 – sztukę starożytną, średniowieczną i nowożytną (do XVII w.),

c)      W klasie 3 – sztukę XVIII w., XIX w. oraz 1. Poł. XX w.

Lekcje prowadzone są metodą miniwykładu (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów) oraz pogadanki i dyskusji. Zajęcia umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy na temat najważniejszych kierunków w sztuce i twórczości wybranych artystów, a także rozwijania umiejętności analitycznego i krytycznego podejścia do dzieła sztuki.

W trakcie trzyletniego cyklu kształcenia planowane są wyjścia do warszawskich muzeów i galerii, gdzie uczniowie uczestniczą w specjalistycznych lekcjach i warsztatach lub pracują indywidualnie z kartami pracy.

W ramach realizacji programu nauczania organizowane są również trzy wyjazdy naukowe: 3-dniowa wycieczka do wybranego miasta w Polsce (klasa 1, 1. tydzień po majówce), 3-dniowa wycieczka do Krakowa (klasa 2, październik) oraz 5-dniowa wycieczka zagraniczna (klasa 2, marzec/kwiecień)

Historia sztuki (oddział czteroletni)

Historia sztuki jest realizowana w klasach 1-4.

Omawiany program obejmuje:

a)      W 1 klasie – wprowadzenie do historii sztuki, sztukę prehistoryczną, starożytną i średniowieczną,

b)      W klasie 2 – renesans i barok

c)      W 3 klasie – rokoko, klasycyzm, romantyzm, sztukę XIX w.

d)     W klasie 4 – sztukę XX i XXI w.

Lekcje prowadzone są metodą miniwykładu (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów) oraz pogadanki i dyskusji. Wybrane zagadnienia są realizowane metodą projektu. Zajęcia umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy na temat najważniejszych kierunków w sztuce i twórczości wybranych artystów, a także rozwijania umiejętności analitycznego i krytycznego podejścia do dzieła sztuki.

W trakcie czteroletniego cyklu kształcenia planowane są wyjścia do warszawskich muzeów i galerii, gdzie uczniowie uczestniczą w specjalistycznych lekcjach i warsztatach lub pracują indywidualnie z kartami pracy

W ramach realizacji programu nauczania organizowane są również trzy wyjazdy naukowe: 3-dniowa wycieczka do wybranego miasta w Polsce (klasa 1, 1. tydzień po majówce), 3-dniowa wycieczka do Krakowa (klasa 2, październik) oraz 5-dniowa wycieczka zagraniczna (klasa 3, marzec/kwiecień)

 

Podręcznik

 

B. Osińska, Sztuka i czas, t.1-2, WSiP, Warszawa 2005.

Lektura uzupełniająca:

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. PWN,  Warszawa 2004.

W. Antosik, B. Jaskłowska-Ferreras, M. Kardasz, K. Kubalska-Sulkiewicz, A. Rodziewicz, W. Taboryski, Słownik wiedzy o kulturze, Arkady, Warszawa 2009.

Sztuka świata, t.1-10, Arkady, Warszawa 2001.

E. Gombrich, O sztuce, wydaw. Rebis, Poznań 2009.

Polecamy również strony internetowe:
Informator maturalny CKE >>>

baza dzieł od średniowiecza do XIX w. >>>

 

 

malarstwo polskie >>>

 

historia sztuki >>>

 

kanon dzieł sztuki >>>

 

 

architektura >>>
architektura >>>


Liceum, Warszawa, Ogólnokształcące, Społeczne, Grotowski, humanistyczne, filozofia, retoryka, historia sztuki, plastyka, liceum humanistyczne, liceum humanistyczne w warszawie, liceum humanistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekrutacja 2013, gorotowski, wojtek rotowski, kukulska, natalia przybysz, paprocki, filip kurzewski, jan wieciński, kaczorowska, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, Andrzej szajewski, anna molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,