25 kwietnia 2019, Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Historia sztuki, mgr Krystyna Kubalska-Sulkiewicz, mgr Anna Wigura

 

_______________________________________________________________________
Przedmiotowy system oceniania (PSO) >>>
        
          
Program nauczania historii sztuki w naszym liceum jest częścią realizacji przedmiotu wiedza o kulturze (w pierwszym semestrze klasy 1). Potem stanowi  uzupełnienie i rozszerzenie przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza historii. Na lekcjach uczniowie zapoznają się z rozwojem sztuki od czasów prehistorycznych do współczesności. Prezentacji dzieł towarzyszy komentarz nauczyciela oraz wspólna dyskusja. Podejmujemy próby analizy malarstwa, rzeźby i architektury. Zajęcia mają charakter multimedialny. Od klasy drugiej uczniowie mogą realizować ten przedmiot na poziomie rozszerzonym (240 godzin)
>>>.
            Historia sztuki to nie tylko lekcje w szkole, chodzimy także do Muzeum Narodowego i galerii, aby uczniowie mieli kontakt z oryginalnymi dziełami. Bardzo ważnym uzupełnieniem są też wyjazdy naukowe. W pierwszej klasie, na wiosnę, jest organizowana wycieczka po wybranym regionie Polski (np. Dolny Śląsk, Pomorze, Podlasie, itp.), w klasie drugiej, jeździmy zawsze na jesieni do Krakowa, natomiast pod koniec roku szkolnego mamy ośmiodniową wycieczkę zagraniczną do wybranych miast (np. Paryż, Rzym, Londyn) lub ciekawych regionów (np. Niderlandy, Toskania, Bawaria). W klasie maturalnej, przy końcu września lub na początku października wyjeżdżamy na parę dni do „sąsiadów” (np. Praga, Wilno, Lwów, Berlin). Wszystkie wycieczki organizujemy sami i mają one charakter naukowy. Uczniowie przygotowują samodzielnie referaty na temat zabytków i twórców dzieł, które oglądamy. W czasie wycieczki to uczniowie są przewodnikami po wybranych obiektach.

            Historia sztuki cieszy się w naszej szkole dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest liczne uczestnictwo w kołach zainteresowań, które prowadzimy na dwóch poziomach – dla klasy pierwszej oraz drugiej i trzeciej. Dla zainteresowanych udziałem w olimpiadzie artystycznej organizujemy dodatkowe zajęcia. Wielu uczniów wybiera również historię sztuki jako przedmiot maturalny. 

            Tradycyjnie, na zakończenie nauki, w trzeciej klasie uczniowie piszą esej o tym, co w sztuce okazało się dla nich najbardziej interesujące oraz przystępują do tzw. egzaminu ze sztuk wszelakich. Z przyjemnością obserwujemy, że historia sztuki w liceum jest ważnym czynnikiem kształtującym wrażliwość ucznia, jego krytyczne myślenie oraz świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Podręcznik

B. Osińska, Sztuka i czas, t.1-2, WSiP, Warszawa 2005.

Lektura uzupełniająca:

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. PWN,  Warszawa 2004.

W. Antosik, B. Jaskłowska-Ferreras, M. Kardasz, K. Kubalska-Sulkiewicz, A. Rodziewicz, W. Taboryski, Słownik wiedzy o kulturze, Arkady, Warszawa 2009.

Sztuka świata, t.1-10, Arkady, Warszawa 2001.

E. Gombrich, O sztuce, wydaw. Rebis, Poznań 2009.

Polecamy również strony internetowe:
Informator maturalny CKE >>>

baza dzieł od średniowiecza do XIX w. >>>

malarstwo polskie >>>

historia sztuki >>>

kanon dzieł sztuki >>>

architektura >>>
architektura >>>


Liceum, Warszawa, Ogólnokształcące, Społeczne, Grotowski, humanistyczne, filozofia, retoryka, historia sztuki, plastyka, liceum humanistyczne, liceum humanistyczne w warszawie, liceum humanistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekrutacja 2013, gorotowski, wojtek rotowski, kukulska, natalia przybysz, paprocki, filip kurzewski, jan wieciński, kaczorowska, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, Andrzej szajewski, anna molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,