24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Język angielski

_______________________________________________________________________
Zasady pracy na lekcjach i przedmiotowy system oceniania >>>

W naszym liceum język angielski nauczany jest głównie na poziomie zaawansowanym (Upper-Intermediate i Advanced) i większość maturzystów wybiera poziom rozszerzony (B2) na egzaminie maturalnym (i osiąga wysokie wyniki). Zachęcamy do realizowania programu przygotowującego do matury na poziomie dwujęzycznym (C1).
W klasie pierwszej tworzymy także grupy średnio zaawansowane (Intermediate), jednak z naciskiem na szybkie nadrobienie zaległości i przejście na wyższy poziom znajomości języka. Wszystkie grupy mają minimum cztery godziny zajęć w tygodniu (
od klasy drugiej ścieżka dwujęzyczna - sześć godzin w tygodniu). Ocena stopnia opanowania umiejętności językowych dla klas pierwszych oraz nowych uczniów klas wyższych następuje na podstawie testu diagnostycznego.

            Zachęcamy do zapoznania się z Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO), który szczegółowo opisuje kryteria oceniania i wymagania stawiane każdemu z uczniów podczas naszych zajęć.

            Prowadzimy koło języka angielskiego, które powstało z myślą o osobach chcących pogłębić wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, szczególnie w jej wymiarze współczesnym - stąd częsta analiza serwisów informacyjnych (tzw. newsów) połączona z dyskusją o problemach współczesnego świata. Program koła obejmuje także warsztaty tłumaczeniowe, podczas których dokonujemy przekładów różnego rodzaju tekstów (dotyczących poezji, polityki, historii sztuki i innych, wspólnie wybranych, zagadnień) oraz pracę z materiałami multimedialnymi. 
             W miarę potrzeb organizujemy zajęcia dodatkowe (powtórki z gramatyki, warsztaty z pisania) dla uczniów, którzy muszą nadrabiać zaległości bądź chcą powtarzać omówiony na zajęciach materiał.

Ciekawe strony internetowe:

- zwięźle i jasno opracowane serwisy informacyjne: www.euronews.net, www.bbc.com

- słowniki polsko <> angielskie on-line oferujące szeroki zakres haseł: www.ling.pl, www.megaslownik.pl, www.diki.pl.

 Liceum, Warszawa, Ogólnokształcące, Społeczne, Grotowski, humanistyczne, filozofia, retoryka, historia sztuki, plastyka, liceum humanistyczne, liceum humanistyczne w warszawie, liceum humanistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekrutacja 2013, gorotowski, wojtek rotowski, kukulska, natalia przybysz, paprocki, filip kurzewski, jan wieciński, kaczorowska, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, Andrzej szajewski, anna molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,