22 maja 2019, Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Język angielski, próbne matury ustne, IX - XII 2018, II - IV 2019

Wrzesień - grudzień 2018
Egzamin trwa 15 minut, indywidualne omówienie również 15 minut. Jest to próba diagnostyczna, wynik tego egzaminu nie wpływa na ocenianie bieżące z przedmiotu.

Uczeń, który nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie powinien zorganizować zamianę i zgłosić to koordynatorowi. Jeżeli tego nie zrobi lub zamiana się nie uda, straci szansę na ten egzamin.

Harmonogram, IX - XII 2018  >>>
..............................................................................................................................................
W lutym, marcu i kwietniu 2019 przeprowadzamy kolejną sesję egzaminacyjną, ale już bez indywidualnego omawiania. 
Egzamin trwa 15 minut, jest traktowany jak obowiązkowy sprawdzian, z którego wystawiana jest ocena cząstkowa z konwersacji, waga oceny x3. 

Harmonogram, II - IV 2019 >>>