24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Język angielski, próbne matury ustne, X - XII 2020

październik-grudzień 2020
Egzamin trwa 15 minut, indywidualne omówienie również 15 minut. Jest to próba diagnostyczna, wynik tego egzaminu nie wpływa na ocenianie bieżące z przedmiotu. 
Osoba, która nie będzie mogła przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie powinna zorganizować zamianę i zgłosić to koordynatorce (p. Luizie Miąskiewicz). Jeżeli tego nie zrobi lub zamiana się nie uda, straci szansę na ten egzamin. 
Harmonogram, X - XII 2020 (od 23 X online)  >>>
___________________________________________________________________

Od stycznia do kwietnia 2021 kolejna sesja egzaminacyjna - sesja odwołana (matury ustne w maju 2021 nie odbędą się - Rozporządzenie MEN z 16 XII 2020 r.)