07 sierpnia 2020, Imieniny: Dorota, Konrad, Kajetan
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Język angielski, próbne matury ustne, X - XII 2019, I - IV 2020

październik-grudzień 2019
Egzamin trwa 15 minut, indywidualne omówienie również 15 minut. Jest to próba diagnostyczna, wynik tego egzaminu nie wpływa na ocenianie bieżące z przedmiotu. 
Osoba, która nie będzie mogła przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie powinna zorganizować zamianę i zgłosić to koordynatorce (p. Luizie Miąskiewicz). Jeżeli tego nie zrobi lub zamiana się nie uda, straci szansę na ten egzamin. 
Harmonogram, X - XII 2019  >>>
___________________________________________________________________

Od stycznia do kwietnia 2020 przeprowadzamy kolejną sesję egzaminacyjną, ale już bez indywidualnego omawiania. 
Egzamin trwa 15 minut, jest traktowany jak obowiązkowy sprawdzian, z którego wystawiana jest ocena cząstkowa z konwersacji, waga oceny x3. 

Harmonogram, I-IV 2020 >>>