19 lipca 2018, Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Matematyka, zajęcia wyrównawcze, konsultacje

Dodatkowe zajęcia z matematyki dla klas 1-2 odbywają się co dwa tygodnie dla każdej z klas przez cały rok szkolny.
Na zajęciach zadawana jest praca domowa, która jest sprawdzana i oceniana.
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy nadrabiają zaległości lub chcą powtarzać materiał omówiony na lekcjach. Dla uczniów mających problemy z matematyką są to zajęcia obowiązkowe.
Uczniowie kl. 3 mogą uczęszczać na te zajęcia w ramach dodatkowych powtórek przed maturą.
Na zajęciach nie można pisać zaległych sprawdzianów ani popraw sprawdzianów.


Środy, godz. 14.20-15.05
Klasa 1: 20 IX, 4 X, 18 X, 8 XI, 22 XI, 6 XII, 20 XII // 10 I, 7 II, 21 II, 14 III, 4 IV, 18 IV// 16 V, 6 VI
Klasa 2: 13 IX, 27 IX, 11 X, 25 X, 15 XI, 29 XI, 13 XII // 3 I, 31 I, 14 II, 7 III, 21 III, 11 IV, 25 IV// 23 V/ 13VI