28 czerwca 2022, Imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Metz z Warszawy

 SPRAWOZDANIE Z POBYTU UCZNIÓW

 21 SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 WE FRANCJI W DNIACH:
31.01.1996-10.02.1996
Środa, 31 stycznia
Po długiej podróży autokarem kursowym dojechaliśmy do Metz. Stolicy Lotaryngii.
Z przystanku autobusowego udaliśmy się do Liceum St. Cretienne. Wszyscy uczniowie otrzymali informatory o szkole oraz plan Metz. O godzinie 12.00 w szkolnej stołówce zjedliśmy obiad. Po czym uczniowie rozjechali się do domów swoich korespondentów. Do realizacji planu dnia pozostało już tylko spotkanie kadry.
O godzinie 19.00 rozpoczęło się spotkanie poświęcone omówieniu założeń programowych drugiej części wymiany. W spotkaniu uczestniczyli: Sylwester Biraga, Olivier Goetz, Anna Verdier. Po trzy godzinnej dyskusji przyjęto program.
Wieczorem odbyło się również spotkanie młodzieży w kawiarni „Chez Francoise”. Około godziny 22.00 młodzież rozpoczęła zwiedzanie Metz nocą.
Czwartek, 1 lutego
O godzinie 8.00 rozpoczęliśmy zwiedzanie szkoły. Potem odbyło się oficjalne spotkanie grupy z Polski z dyrektorem Liceum Św. Chrześcijanki panem Pierrem Simonem.
O godzinie 10.00 rozpoczęły się zajęcia teatralne. Podczas, których przygotowywaliśmy pokaz fragmentów „Iwony, księżniczki Burgunda" Witolda Gombrowicz. Praca odbywała się w dwóch grupach polskiej i francuskiej. O godzinie 11.00 grupa z Francji zaprtezentowała fragment I aktu, a grupa z Polski fragmenty II, III i IV aktu.
Od godziny 12.00 do 13.30 przerwa obiadowa. O 13.30 rozpoczęliśmy zwiedzanie Metz. Naszym przewodnikiem był profesor historii pan Morice Nouveau. Od godziny 15.00 czas wolny. O 17.00 powrót do domów.
Piątek, 2 lutego
 Spotkanie grupy polskiej pod szkołą o godzinie 8.00. Do godziny 10.00 czas wolny. Od 10.00 zwiedzanie Metz z panem M.Nouveau. Po obiedzie rozpoczęły się próby „Iwony”. Pracowaliśmy w oddzielnych grupach.
Wieczorem o 20.30 oglądaliśmy, w Arsenale, spektakl teatru tańca z Montpelier pod tytułem: „Nuit”. Po spektaklu poszliśmy na dyskotekę do Klubu „Solaris”.
Sobota, 3 lutego
W Metz, w każdą sobotę odbywają się zajęcia teatralne, prowadzone przez Oliviera Goetza i zapraszanych przez niego aktorów. O godzinie 10.00 rozpoczęły się warsztaty z aktorem z Paryża, obecnie pracującym w teatrze w Nancy, Cyrilem Levy Provencal. W zajęciach uczestniczyło około 40 osób.
Po rozgrzewce, pracowaliśmy w mieszanych grupach. Tematem warsztatów była sztuka G.Flauberta pod tytułem: „Święty Antoni”.
Warsztaty zakończyły się o godzinie 16.00.
Niedziela, 4 lutego
Dzień wolny. Poznawanie francuskich zwyczajów, potraw. Dzień z rodzinami...
Poniedziałek, 5 lutego
Zbiórka o 8.00 przed szkołą. Od godziny 9.00 zwiedzanie katedry. Weszliśmy na wieżę katedry, pokonaliśmy 300 krętych schodów. Z wieży podziwialiśmy panoramę Metz. Następnie oglądaliśmy witraże w Katedrze, autorstwa Chagala. W katedrze znajduję się także tablica upamiętniająca wizytę Papieża Jana Pawła II w Metz w 1993 roku.
Po obiedzie pojechaliśmy do odległego od Metz o 60 kilometrów - Nancy. Dawnej siedziby króla Stanisława Leszczyńskiego. W tej wyprawie towarzyszył nam pan M. Nouveau. Oglądaliśmy plac Stanisława i zwiedzaliśmy muzeum Lotaryngii.
Wtorek, 6 lutego
Zbiórka o 8.00 w szkole. Tego dnia uczestniczymy w zajęciach z historii teatru. Temat zajęć „TEATR POLSKI”. Olivier Goetz rozpoczął zajęcia od wymienienia znanych we Francji polskich dramatopisarzy i reżyserów. Następnie Sylwester Biraga przedstawił krótką historię teatru w Polsce, począwszy od roku 1765 po współczesność. Potem oglądaliśmy film o Tadeuszu Kantorze i jego teatrze. Po filmie odbyła się dyskusja. Zadano nam pytanie: „Czym dla Polaków jest teatr Kantora?”.
Po obiedzie rozpoczęły się przygotowania do prezentacji fragmentów „Iwony...” dla uczniów, profesorów i rodziców. O godzinie 17.00 rozpoczął się pokaz. Po prezentacji odbyło się oficjalne spotkanie z panem dyrektorem Liceum Św. Chrześcijanki. Pan Simon wręczył upominek dla naszej szkoły, pan Biraga podziękował za bardzo dobrą organizację, wspaniałe przyjęcie i zaproponował dalszą współpracę.
Środa, 7 lutego
Rano czas wolny. Po obiedzie zwiedzanie muzeum w Metz. Naszym przewodnikiem była profesor historii pani Nierenberger.
Czwartek, 8 lutego
Wyjazd do Paryża. O 12.00 przyjechaliśmy do Paryża, zamieszkaliśmy w Hotelu Polonia, w XIX dzielnicy. O godzinie 13.00 spotkanie z profesor teatru Liceum Montaigne panią Isabelle Moire. Od godziny 14.00 próby „Iwony...”
O godzinie 18.00 rozpoczęliśmy pokaz. Po spektaklu dyskusja o Gombrowiczu. Spotkanie z uczniami polskiego pochodzenia. Następnie spotkanie z Merem VI dzielnicy Paryża i Konsulem Generalnym RP. Pan Mer w swoim przemówieniu podziękował wszystkim za tak wspaniałą wymianę i zapowiedział swoją pomoc przy organizowaniu kolejnych wymian. W rozmowie z profesrem Biragą wyraził swoje zaniepokojenie, słabym zainteresowaniem Francją i językiem francuskim w Polsce. Konsul zaoferował również swoją pomoc przy organizacji imprez mających na celu popularyzowanie kultury polskiej we Francji.
Około godziny 21.00 udaliśmy się do restauracji chińskiej na kolację.
Piątek, 9 lutego
Zwiedzanie Paryża. Do godziny 15.00 podział na dwie grupy. Jedna pod opieką p. Oliviera Goetza, druga p. Sylwestra Biragi.
O godzinie 15.00 spotkanie w Centrum George Pompidou - zwiedzanie wystawy „Masculin/Femin”. O godzinie 18.00 kolacja w restauracji greckiej.
O godzinie 20.30 spektakl w Teatrze Odeon. Oglądaliśmy „Franzisce” Franka Wedekinda.
Sobota, 10 lutego
Godzina 13.00 wyjazd do Warszawy.
 
Podsumowanie
 
Nasza wizyta we Francji była próbą zbliżenia dwóch kultur. Bardzo udaną. Był to także doskonały sprawdzian z języka francuskiego. Doskonała organizacja pobytu i bardzo bogaty program dały szansę poznania kultury fracuskiej i historii Francji. Ogromne podziękowania należą się Olivierovi Goetz, Annie Verdier, Moricowi Nouveau i wielu innym, którzy towarzyszyli nam podczas pobytu.
Mam nadzieję, że to dopiero początek współpracy pomiędzy Francją a 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Nawiązane przeze mnie kontakty mogą zaowocować kolejnymi wymianami. W Paryżu odbyłem wstępne rozmowy z profesor języka polskiego w Liceum Montaigne, ktora jest zainteresowana wymianą z naszą szkołą. Odwiedzi nas w maju i wtedy zapadną ostateczne decyzje. Założeniem tej wymiany ma być - doskonalenie języka.
Kolejną propozycją jest wymiana ze szkołą plastyczną oddaloną o 40 kilometrów od Metz. Spotkanie w tej sprawie zostało zaplanowane na kwiecień, kiedy przyjedzie do Polski pan Patrick Lombard - profesor sztuki.
We wszytkich naszych przedsięwzięciach dopomogą nam Ambasada Francji w Warszawie, Konsulat RP w Paryżu i Strasburgu oraz Merostwo VI dzielnicy w Paryżu.
 
                                                        Sylwester Biraga