24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Poprawki

Zasady

Poprawki organizujemy z myślą o osobach, które z uzasadnionych powodów nie mogły przystąpić do sprawdzianu w czasie lekcji. Dzięki poprawkom dajemy także możliwość (bez straty lekcji) poprawienia wyników sprawdzianów pisanych w terminie.

Poprawki to nie obowiązek, lecz przywilej, który można stracić, nie stosując się do ustalonych zasad.

1. Osoby nieobecne w piątek w szkole nie mają prawa do poprawek w tym dniu (o ile nie było innych ustaleń z dyrekcją szkoły lub wychowcą).

2. Nauczyciel uczący danego przedmiotu ustala, czy i na jakich zasadach można poprawiać sprawdzian na poprawkach (odpowiednie zapisy są w PSO).

3. Na poprawki wchodzimy punktualnie: o 15.00 lub 16.15. W trakcie pisania sprawdzianu nie wolno wychodzić z sali.

4. Telefony, mp3, tablety i inne urządzenia tego typu należy wyłączyć przed wejściem do sali, schować do torby, a torbę zostawić pod tablicą.

5. Zakłócanie porządku, niestosowanie się do poleceń nauczyciela nadzorującego poprawki wiąże się z pozbawieniem możliwości uczestniczenia w poprawkach w danym dniu, miesiącu, semestrze. Decyzję podejmuje dyrektor na wniosek nauczyciela nadzorującego poprawki.

6. Ściąganie wyklucza z poprawek do końca okresu klasyfikacyjnego - dotyczy to także wszelkich innych pisemnych popraw po lekcjach i na przerwach nadzorowanych przez kogoś innego niż nauczyciel uczący danego przedmiotu. Nauczyciel uczący danego przedmiotu nie ma obowiązku organizowania sprawdzianów w terminie dodatkowym dla uczniów wykluczonych z poprawek.