22 maja 2019, Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Plan lekcji od 10 IX 2018

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 
P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

K

I

 

1.

830 – 915

historia

polski

angielski R2

łacina

 

2.

920 – 1005

geografia

historia

angielski 
R2

polski

 

3.

1015 – 1100

polski

przyroda (geografia)

polski

angielski
R1, R3

 

 4.

1110 – 1155

polski

filozofia z etyką

łacina

angielski
R1, R3

 

5.

1230 – 1315

wiedza o kulturze    (antropologia kultury)

angielski

angielski

retoryka

 

6.

1325 – 1410

angielski

angielski

retoryka

filozofia z etyką

 

7.
1420 – 1505

rozszerzenia maturalnewiedza o społeczeństwie (kl. 2-3)
fakultety maturalne / kołafilozofia
koła
: angielski (BBC)
wychowanie fizyczne: siłownia

 

8.

1515 – 1600

rozszerzenia maturalnewiedza o społeczeństwie (kl. 2-3)
fakultety maturalne/ koła: filozofia 

 

9.

1610 – 1655

koła: filozofia (do godz. 17.15)

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 
W

T

O

R

K

I

1.

830 – 915

fizyka

      przyroda (chemia)

rozszerzenia maturalne
wiedza o społeczeństwie,
historia sztuki, francuski, niemiecki (C1)

 

2.

920 – 1005

chemia

przyroda (fizyka)

rozszerzenia maturalne
wiedza o społeczeństwie,
historia sztuki, francuski, niemiecki (C1)

 

3.

1015 – 1100

wiedza o społeczeństwie

wotif

matematyka

 

4.

1110 – 1155

matematyka

historia

 wotif

 

5.

1230 – 1315

francuski, hiszpański, niemiecki

historia sztuki

 

6.

1325 – 1410

wiedza o kulturze 
(wiedza o teatrze i filmie) 

historia sztuki

francuski
hiszpański 
niemiecki

 

7.

1420 – 1505

rozszerzenia maturalne: historia sztuki (kl. 2)
konsultacje: francuski A1, B1, niemiecki
wychowanie fizyczne: tenis stołowy / joga

 

8.

1515 – 1600

rozszerzenia maturalne: historia sztuki (kl. 2)
konsultacje: francuski A2, niemiecki
koła: hiszpański (konwersacje) 
wychowanie fizyczne: teatr ruchu (kontynuacja)

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

Ś

R

O

D

Y

1.

830 – 915

biologia

łacina

matematyka 

 

2.

920 – 1005

polski

przyroda (biologia)

angielski
R2

matematyka

 

3.

1015 – 1100

polski

polski

matematyka

angielski
R1, R3

 

4.

1110 – 1155

angielski

angielski

polski

historia

 

5.

1230 – 1315

angielski

angielski

matematyka

polski

 

6.

1325 – 1410

matematyka

angielski

angielski

polski

 

7.

1420 – 1505

ćwiczenia maturalne historia (kl. 3)
rozszerzenia dodatkowe >>>
 angielski (C1)
zajęcia wyrównawcze: angielski (B2), matematyka 1,2 >>>
wychowanie fizyczne: siłownia / joga

 

8.

1515 – 1600


ćwiczenia maturalne
historia (kl. 3)    
rozszerzenia dodatkowe >>>
 angielski (C1)

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 

C

Z

W

A

R

T

K

I

 

1.

830 – 915

łacina

matematyka

francuski
hiszpański 
niemiecki

 

2.

920 – 1005

matematyka

historia

francuski
hiszpański 
niemiecki

 

3.

1015 – 1100

francuski, hiszpański, niemiecki

matematyka

 

4.

1110 – 1155

francuski, hiszpański, niemiecki

historia muzyki

 

5.

1230 – 1315

wiedza o kulturze 
(historia muzyki)

 polski

historia

 

6.

1325 – 1410

wiedza o kulturze
(historia sztuki)

historia muzyki

 polski

 

7.

1420 – 1505

  rozszerzenia maturalnehistoria sztuki (kl. 3)
kołahistoria
wychowanie fizyczne: biegi

 

8.

1515 – 1600

rozszerzenia maturalnehistoria sztuki (kl. 3)
koła: poezja najnowsza
wychowanie fizyczne: tenis stołowy

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

P

I

Ą

T

K

I

 

1.

830 – 915

polski

matematyka

historia

 

2.

920 – 1005

historia

polski

angielski R2

matematyka
powtórzenia

 

3.

1015 – 1100

podstawy przedsiębiorczości

polski

matematyka
powtórzenia

angielski
R1, R3

 

4.

1110 – 1155

  retoryka

   informatyka

angielski

angielski

polski

 

5.

1230 – 1315

informatyka

retoryka

angielski

angielski

polski

 

6.

1325 – 1410

angielski

angielski

godzina wychowawcza/ historia >>>

wychowanie fizyczne: tańce

 

7.

1420 – 1505

wychowanie fizyczne: tańce (kl. 1-2)

próbne matury ustne z angielskiego >>> 
fakultety maturalne: geografia (kl. 2-3)

 

8.

1515 – 1600

poprawki  >>>  do godz. 17.00
fakultety maturalne: geografia (kl. 2-3)