23 stycznia 2022, Imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Plan lekcji od 11 marca do 30 kwietnia 2019

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 

 

 
P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

K

I

 

1.

830 – 915

biologia

polski

ćwiczenia maturalne: historia


 

 

 

2.

920 – 1005

geografia

przyroda (biologia)

angielski 
R2

polski

 

 

 

3.

1015 – 1100

polski

przyroda (geografia)

polski

angielski
R1, R3

 

 

 

 4.

1110 – 1155

polski

angielski

angielski

filozofia i literatura - 
           wykład >>               

 

 

 

5.

1230 – 1315

filozofia z etyką

angielski

angielski

       polski      

 

 

 

6.

1325 – 1410

angielski

angielski

filozofia z etyką

polski

 

 

 

7.
1420 – 1505

rozszerzenia maturalnewiedza o społeczeństwie (kl. 2-3)
fakultety maturalne / koła
filozofia
koła
: angielski (BBC)
wychowanie fizyczne: siłownia

 

 

 

8.

1515 – 1600

rozszerzenia maturalnewiedza o społeczeństwie (kl. 2-3)
fakultety maturalne/ koła: filozofia 

 

 

 

9.

1610 – 1655

koła: filozofia (do godz. 17.15)

 

 

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 

 

 
W

T

O

R

K

I

1.

830 – 915

fizyka

przyroda (chemia)

rozszerzenia maturalne
wiedza o społeczeństwie,
historia sztuki

 

 

 

2.

920 – 1005

chemia

przyroda (fizyka)

rozszerzenia maturalne
wiedza o społeczeństwie,
historia sztuki, 
francuski (p. Perzyna)

 

 

 

3.

1015 – 1100

matematyka

wiedza o teatrze i filmie

rozszerzenia maturalne
wiedza o społeczeństwie,
historia sztuki, 
francuski (p. Perzyna)

 

 

 

4.

1110 – 1155

wiedza o teatrze i filmie

historia

matematyka

 

 

 

5.

1230 – 1315

historia

historia sztuki

matematyka
30 IV polski

 

 

 

6.

1325 – 1410

francuski, hiszpański, niemiecki

historia sztuki - wykład

 

 

 

7.

1420 – 1505

rozszerzenia maturalne: historia sztuki (kl. 2)
ćwiczenia maturalne – historia (kl. 3)
konsultacje: francuski A1, B1, niemiecki (B1)
wychowanie fizyczne: tenis stołowy / joga

 

 

 

8.

1515 – 1600

                     rozszerzenia maturalne: historia sztuki (kl. 2)
ćwiczenia maturalne – historia (kl. 3)
konsultacje: francuski A2, niemiecki (A2)
koła: hiszpański (konwersacje) 
wychowanie fizyczne: teatr ruchu (kontynuacja)

 

 

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 

 

Ś

R

O

D

A

24
IV

1.

830 – 915

matematyka

łacina

ćwiczenia maturalne – historia 

 

 

 

2.

920 – 1005

łacina

polski

angielski
R2

matematyka

 

 

 

3.

1015 – 1100

polski

polski

matematyka

angielski
R1, R3

 

 

 

4.

1110 – 1155

angielski

angielski

matematyka

 polski

 

 

 

5.

1230 – 1315

angielski

angielski

historia

polski

 

 

 

6.

1325 – 1410

wiedza o społeczeństwie

angielski

angielski

matematyka

 

 

 

7.

1420 – 1505

ćwiczenia maturalne – historia (kl. 3)
rozszerzenia dodatkowe >>>
 angielski (C1)
zajęcia wyrównawcze: angielski (B2), matematyka 1,2 >>>
wychowanie fizyczne: siłownia / joga

 

 

 

8.

1515 – 1600


ćwiczenia maturalne 
– historia (kl. 3)    
rozszerzenia dodatkowe >>>
 angielski (C1)

 

 

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 

 

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

 

25 IV

 

 

1.

830 – 915

historia

matematyka

ćwiczenia maturalne: polski R  
rozszerzenia maturalneniemiecki R

 

 

 

2.

920 – 1005

matematyka

historia

ćwiczenia maturalne: polski  R  
rozszerzenia maturalneniemiecki R

 

 

 

3.

1015 – 1100

francuski, hiszpański, niemiecki

matematyka

 

 

 

4.

1110 – 1155

francuski, hiszpański, niemiecki

matematyka

 

 

 

5.

1230 – 1315

historia 

matematyka

polski

 

 

 

6.

1325 – 1410

historia sztuki

historia

polski

 

 

 

7.

1420 – 1505

  rozszerzenia maturalnehistoria sztuki (kl. 3)
kołahistoria
wychowanie fizyczne: biegi

 

 

 

8.

1515 – 1600

rozszerzenia maturalnehistoria sztuki (kl. 3)
kołapoezja najnowsza
wychowanie fizyczne: tenis stołowy

 

 

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

26 IV

 

1.

830 – 915

polski

matematyka

angielski R2

polski retoryka

 

 

 

 

2.

920 – 1005

edukacja dla bezpieczeństwa

polski

angielski R2

matematyka
powtórzenia

 

 

 

3.

1015 – 1100

podstawy przedsiębiorczości

polski

matematyka
powtórzenia

angielski
R1, R3

 

 

 

4.

1110 – 1155

  retoryka

   informatyka

godzina wychowawcza/ 
historia >>>

polski retoryka

angielski
R1, R3

 

 

 

5.

1230 – 1315

informatyka

retoryka

angielski

angielski

polski

 

 

 

6.

1325 – 1410

angielski

angielski

retoryka

polski - powtórzenia

 

 

 

7.

1420 – 1505

wychowanie fizyczne: tańce (kl. 1-2)

fakultety maturalne: geografia, francuski (p. Brzeska)

 

 

 

8.

1515 – 1600

fakultety maturalne: geografia, francuski (p. Brzeska) 
poprawki  >>>  godz. 15.00-17.00