23 stycznia 2022, Imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Plan lekcji od 5 III

 

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3°

 
P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

K

 I

 

1.

830 – 915

łacina

polski

 ćwiczenia maturalnehistoria 

2.

920 – 1005

geografia

polski

angielski R2

wiedza o teatrze i filmie

3.

1015 – 1100

polski

przyroda (geografia)

wiedza o teatrze i filmie

angielski
R1, R3

 4.

1110 – 1155

polski

angielski

angielski

wykłady z filozofii i literatury

5.

1230 – 1315

filozofia z etyką

angielski

angielski

polski

6.

1325 – 1410

angielski

angielski

filozofia z etyką

polski

7.
1420 – 1505

 fakultety maturalne / kołafilozofia
zajęcia wyrównawcze: angielski (B2)
koła
: angielski (BBC), historia muzyki po angielsku
wychowanie fizyczne: ping-pong 

8.

1515 – 1600

 fakultety maturalne/ koła: filozofia 
wychowanie fizyczne: ping-pong 

9.

1610 – 1655

koła: filozofia (do godz. 17.15)
wychowanie fizyczne: teatr ruchu - godz. 19.30

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3°

 

 

 

 
W

T

O

R

K

I

 

1.

830 – 915

chemia

 przyroda (biologia)

rozszerzenia maturalne:
historia sztuki, wiedza o społeczeństwie

2.

920 – 1005

biologia

przyroda (chemia)

rozszerzenia maturalnehistoria sztuki, wiedza o społeczeństwie

3.

1015 – 1100

wiedza o teatrze i filmie

historia

matematyka

4.

1110 – 1155

matematyka

francuski A2 
niemiecki C1
łacina 1

polski

5.

1230 – 1315

historia 

francuski A2 
niemiecki C1
matematyka 1

polski

6.

1325 – 1410

francuski A1, B1
hiszpański B1 
niemiecki B1

francuski B1
hiszpański B1
niemiecki B1
matematyka 2

historia sztuki - wykłady

7.

1420 – 1505

 rozszerzenia maturalne: historia sztuki (kl. 2)
fakultety maturalne: 
francuski
konsultacje: francuski A1/A2, niemiecki
koła
: historia, polski (olimpijskie)
wychowanie fizyczne: siłownia

8.

1515 – 1600

rozszerzenia maturalne: historia sztuki (kl. 2)
fakultety maturalne
francuski  
koła: literatura XX i XXI wieku
wychowanie fizyczne: teatr ruchu - godz. 19.30 >

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3°

Ś

R

O

D

Y

1.

830 – 915

polski

matematyka

ćwiczenia maturalnehistoria 
 
poprawki  >>>

2.

920 – 1005

matematyka

angielski

angielski

polski

3.

1015 – 1100

angielski

angielski

historia

polski

4.

1110 – 1155

angielski

angielski

polski

matematyka

5.

1230 – 1315

wiedza o społeczeństwie

polski

angielski
R1, R3

matematyka

6.

1325 – 1410

podstawy przedsiębiorczości

retoryka

matematyka

      angielski       R2

7.

1420 – 1505

 rozszerzenia dodatkowe >>> angielski (C1)
rozszerzenia maturalnewiedza o społeczeństwie (kl. 2, 3)
zajęcia wyrównawcze: matematyka >>>
wychowanie fizyczne: joga

8.

1515 – 1600

rozszerzenia dodatkowe >>> angielski (C1)
rozszerzenia maturalne
wiedza o społeczeństwie (kl. 2, 3)

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3°

 

C

Z

W

A

R

T

K

I

 

 

1.

830 – 915

historia

matematyka

ćwiczenia maturalne: polski R

2.

920 – 1005

francuski A1, B1
hiszpański B1 
niemiecki B1

francuski B1
hiszpański B1
niemiecki B1
łacina 2

ćwiczenia maturalne: polski R

3.

1015 – 1100

francuski A1, B1
hiszpański B1 
niemiecki B1

francuski B1
hiszpański B1
niemiecki B1
polski 1

10.05-10.25
przerwa śniadaniowa

10.25-13.30

PRÓBNE MATURY >>>

2
6 IV: na 3. lekcji matematyka, na 4. godzina wychowawcza, na 5. i 6. język polski

4.

1110 – 1155

matematyka

francuski A2
niemiecki C1
polski 2

5.

1230 – 1315

historia sztuki

historia muzyki

6.

1325 – 1410

historia muzyki

historia sztuki

7.

1420 – 1505

 rozszerzenia maturalnehistoria sztuki (kl. 3)
ćwiczenia maturalne
historia (kl. 3)
wychowanie fizyczne: ping-pong 

8.

1515 – 1600

rozszerzenia maturalnehistoria sztuki (kl. 3)
 ćwiczenia maturalne
historia 
koła: plastyka (godz. 15.00-18.00)

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3°

P

I

Ą

T

K

I

 

1.

830 – 915

fizyka 

godzina wychowawcza /historia >>>

angielski 
R2

matematyka
powtórzenia

 

2.

920 – 1005

informatyka 

retoryka 

przyroda (fizyka)

angielski 
R2

polski 
retoryka

 

3.

1015 – 1100

retoryka 

informatyka 

historia

polski retoryka

angielski 
R1, R3

 

4.

1110 – 1155

edukacja dla bezpieczeństwa

wiedza o teatrze i filmie

matematyka
powtórzenia

angielski 
R1, R3

 

5.

1230 – 1315

angielski

angielski

polski

matematyka

 

6.

1325 – 1410

polski

angielski

angielski

ćwiczenia maturalnehistoria
fakultety maturalne: hiszpański                 
 
poprawki  >>>

 

7.

1420 – 1505

wychowanie fizyczne: tańce (kl. 1-2)
koła: matematyka rozszerzona                      fakultety maturalne: geografia 

ćwiczenia maturalne: historia
fakultety maturalne
: hiszpański
angielski, próbne matury ustne (II-IV) >>>

 

8.

1515 – 1600

fakultety maturalne: geografia
RELIGIA
poprawki  >>>

 

9.

1610 – 1655

poprawki  >>>