23 stycznia 2022, Imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Plan lekcji od środy 2 stycznia do 11 stycznia 2019 / od 21 do 25 stycznia

 

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 
P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

K

I

 

1.

830 – 915

łacina

polski

historia

 

2.

920 – 1005

geografia

historia

angielski 
R2

polski

 

3.

1015 – 1100

polski

przyroda (geografia)

polski

angielski
R1, R3

 

 4.

1110 – 1155

polski

angielski

angielski

filozofia i literatura
wykład >>>               

 

5.

1230 – 1315

wiedza o kulturze (antropologia kultury)
od 21 I filozofia z etyką

angielski

angielski

polski      

 

6.

1325 – 1410

angielski

angielski

filozofia z etyką

polski

 

7.
1420 – 1505

rozszerzenia maturalnewiedza o społeczeństwie (kl. 2-3)
fakultety maturalne / koła
filozofia
koła
: angielski (BBC)
wychowanie fizyczne: siłownia

 

8.

1515 – 1600

rozszerzenia maturalnewiedza o społeczeństwie (kl. 2-3)
fakultety maturalne/ koła: filozofia 

 

9.

1610 – 1655

koła: filozofia (do godz. 17.15)

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 
W

T

O

R

K

I

1.

830 – 915

fizyka

przyroda (chemia)

rozszerzenia maturalne
wiedza o społeczeństwie,
historia sztuki, francuski

 

2.

920 – 1005

chemia

przyroda (fizyka)

rozszerzenia maturalne
wiedza o społeczeństwie,
historia sztuki, francuski

 

3.

1015 – 1100

historia

wiedza o teatrze i filmie

matematyka

 

4.

1110 – 1155

matematyka 
 22 I wiedza o teatrze i filmie 

historia

wiedza o teatrze i filmie
 
22 I matematyka

 

5.

1230 – 1315

wiedza o kulturze 
(wiedza o teatrze i filmie)
22 I matematyka

historia sztuki

historia

 

6.

1325 – 1410

francuski, hiszpański, niemiecki

historia sztuki - wykład

 

7.

1420 – 1505

rozszerzenia maturalne: historia sztuki (kl. 2)
konsultacje: francuski A1, B1, niemiecki
wychowanie fizyczne: tenis stołowy / joga

 

8.

1515 – 1600

rozszerzenia maturalne: historia sztuki (kl. 2)
konsultacje: francuski A2, niemiecki
koła: hiszpański (konwersacje) 
wychowanie fizyczne: teatr ruchu (kontynuacja)

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

Ś

R

O

D

Y

1.

830 – 915

biologia

łacina

matematyka 

 

2.

920 – 1005

wiedza o społeczeństwie

przyroda (biologia)

angielski
R2

matematyka

 

3.

1015 – 1100

polski

polski

matematyka

angielski
R1, R3

 

4.

1110 – 1155

angielski

angielski

polski

historia

 

5.

1230 – 1315

angielski

angielski

matematyka

polski

 

6.

1325 – 1410

matematyka

angielski

angielski

polski

 

7.

1420 – 1505

ćwiczenia maturalne – historia (kl. 3)
rozszerzenia dodatkowe >>>
 angielski (C1)
zajęcia wyrównawcze: angielski (B2), matematyka 1,2 >>>
wychowanie fizyczne: siłownia / joga

 

8.

1515 – 1600


ćwiczenia maturalne 
– historia (kl. 3)    
rozszerzenia dodatkowe >>>
 angielski (C1)

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 

C

Z

W

A

R

T

K

I

 

1.

830 – 915

historia

matematyka

ćwiczenia maturalne – polski R > 
rozszerzenia maturalneniemiecki R

 

2.

920 – 1005

matematyka

historia

ćwiczenia maturalne – polski  R >
rozszerzenia maturalneniemiecki R
hiszpański - konsultacje

 

3.

1015 – 1100

francuski, hiszpański, niemiecki

matematyka

 

4.

1110 – 1155

francuski, hiszpański, niemiecki

11.00-11.30
przerwa śniadaniowa

11.30-14.30
  matury próbne:
>>

 

5.

1230 – 1315

wiedza o kulturze 
(historia muzyki)
od 24 I historia muzyki 

polski

 

6.

1325 – 1410

wiedza o kulturze
(historia sztuki)
od 24 I historia sztuki

historia muzyki

 

7.

1420 – 1505

  rozszerzenia maturalnehistoria sztuki (kl. 3)
kołahistoria
wychowanie fizyczne: biegi

 

8.

1515 – 1600

rozszerzenia maturalnehistoria sztuki (kl. 3)
kołapoezja najnowsza
wychowanie fizyczne: tenis stołowy

 

Dzień

Lekcja godz.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

P

I

Ą

T

K

I

 

1.

830 – 915

polski

matematyka

angielski R2

polski retoryka

 

 

2.

920 – 1005

edukacja dla bezpieczeństwa

polski

angielski R2

matematyka
powtórzenia

 

3.

1015 – 1100

podstawy przedsiębiorczości

polski

matematyka
powtórzenia

angielski
R1, R3

 

4.

1110 – 1155

  retoryka

   informatyka

godzina wychowawcza/ historia >>>

polski retoryka

angielski
R1, R3

 

5.

1230 – 1315

informatyka

retoryka

angielski

angielski

polski

 

6.

1325 – 1410

angielski

angielski

retoryka

wychowanie fizyczne: tańce

 

7.

1420 – 1505

wychowanie fizyczne: tańce (kl. 1-2)

próbne matury ustne z angielskiego (II-IV) >>> 
fakultety maturalne: geografia (kl. 2-3)

 

8.

1515 – 1600

poprawki  >>>  do godz. 17.00
fakultety maturalne: geografia (kl. 2-3)