24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Podstawy przedsiębiorczości, mgr Beata Jaskłowska-Ferreras, mgr Włodzimierz Taboryski

__________________________________________________________________________
Zasady pracy na lekcjach i przedmiotowy system oceniania >>>

 Na zajęciach podstaw przedsiębiorczości dowiadujemy się, jak być aktywnym i świadomym uczestnikiem życia gospodarczego i społecznego. Poznajemy zasady działania państwa, instytucji rynkowych, przedsiębiorstw, rynku pracy, a także prawa, które przysługują konsumentowi, klientowi instytucji finansowych, pracownikowi.  Uczymy się, jak można zainwestować swój kapitał oraz jak rozsądnie skonstruować budżet domowy.

Duży nacisk kładziemy na zadania praktyczne i umiejętność samodzielnego zdobywania, selekcjonowania i wykorzystywania wiadomości z różnych źródeł. Poznajemy zasady redagowania i wypełniania dokumentów potrzebnych w życiu codziennym (aplikacje, reklamacje, druki urzędowe, zeznania podatkowe). Kształcimy umiejętności komunikacyjne, takie jak: uczestnictwo w rozmowach, negocjacjach, tworzenie autoprezentacji, praca w grupie, wspólne rozwiązywania konfliktów.

Część zajęć ma charakter warsztatów przygotowujących do rozmowy kwalifikacyjnej do pracy, w ramach lekcji retoryki, a niektóre odbywają się poza systemem klasowo-lekcyjnym, np. na Giełdzie Papierów Wartościowych.