21 marca 2019, Imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu
dla kandydatów do 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego
na rok szkolny 2019-2020

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja, fundatorem nagród Społeczny Fundusz Stypendialnych. Stowarzyszenie powołuje jury konkursu.
 2. Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjów, kandydaci do 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego. 
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie >>> karty zgłoszenia wraz z dopisaną w uwagach zgodą rodzica/opiekuna prawnego: (a) na udział w konkursie, (b) na przetwarzanie podanych danych osobowych, (c)  na udostępnienie wizerunku, (d) na bezpłatne upublicznianie pracy przez Organizatora. Powyższe zgody będą przetwarzane w celu realizacji celów Konkursu.
 4. Karta zostanie podpisana przez uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego w trakcie rekrutacji do 21 SLO.
 5. Uczestnik wybiera jedną z trzech kategorii tematycznych:
 • 1. kategoria. Uczestnik podaje swój ulubiony tytuł utworu literackiego. Autorski tekst uzasadnienia wyboru ma liczyć 50–100 słów. Prace krótsze lub dłuższe nie będą uwzględniane.
 • 2. kategoria. Autorski tekst ma liczyć 50–100 słów. Prace krótsze lub dłuższe nie będą uwzględniane.
 • 3. kategoria. Oceniane będą wierność oryginałowi i walory artystyczne tłumaczenia. Praca musi mieć autorski charakter.
 6. Prace należy przesyłać mailem na adres 21slo@21slo.edu.pl, w tytule maila wpisać „Konkurs 21 SLO”. W treści należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
Termin przesyłania prac upływa 30 czerwca 2019.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 lipca o godz. 16.00  na stronach 21slo.edu.pl i humanistyczneliceum.pl
8. Nagrody - przyznane tylko kandydatom przyjętym do 21 SLO:

Grand Prix
- w wysokości 1000 zł w postaci zniżki czesnego
oraz w każdej z trzech kategorii niezależnie:
 •  I miejsce – stypendium naukowe w wysokości 600 zł w postaci zniżki czesnego
 • II miejsce – stypendium naukowe w wysokości 450 zł w postaci zniżki czesnego
 • III miejsce – stypendium naukowe w wysokości 300 zł w postaci zniżki czesnego

      9. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub nieprzyznania nagród, jesli prace nie będą spełniały kryteriów konkursowych lub odpowiednio wysokich walorów artystycznych oraz do innego podziału nagród.