28 czerwca 2022, Imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Rozszerzenia dodatkowe - historia

 Szkoła umożliwia uczennicom/uczniom czteroletniego liceum wybór rozszerzenia dodatkowego od klasy trzeciej z historii. Uczennice/uczniowie zgłaszają swój udział dobrowolnie pod koniec klasy drugiej (w czerwcu) lub na początku klasy trzeciej (we wrześniu) z myślą o zdawaniu tego przedmiotu na maturze lub ze względu na zainteresowania niekoniecznie związane z deklaracją maturalną.

1.      Osoba realizująca rozszerzenie dodatkowe ma wpisane na świadectwie: realizacja programu rozszerzonego z historii wraz z oceną z przedmiotu.

2.      Można w każdej chwili zrezygnować z oficjalnego udziału w rozszerzeniach dodatkowych  – należy wtedy złożyć odpowiednią deklarację na piśmie do nauczycielki uczącej danego przedmiotu.

3.      Rezygnacja z oceny okresowej  liczonej do średniej z przedmiotów jest równoznaczna z rezygnacją z oficjalnego rozszerzenia dodatkowego.

4.      Zawsze można uczęszczać na zajęcia rozszerzone jako wolna słuchaczka/wolny słuchacz, ale wtedy przedmiot nie będzie odnotowany na świadectwie jako realizacja programu rozszerzonego.

4 a.  Wolna słuchaczka/wolny słuchacz ma prawo do oceny postępów naukowych: udziału w sprawdzianach, maturach próbnych, ocenie terminowo oddanych prac domowych – informacja o wynikach jest przekazywana uczniowi na bieżąco.

4 b. Wolna słuchaczka/wolny słuchacz nie korzysta z przywileju pisania popraw sprawdzianów ani wypracowań  w terminach dodatkowych, oddawania do sprawdzenia prac domowych oddanych po terminie;  jego zaległości nie są brane pod uwagę w realizacji materiału bieżącego na zajęciach.