21 marca 2019, Imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Specjalizacja kulturowa

 


 

Specjalizacja kulturowa

W ramach specjalizacji kulturowej przewidujemy wzbogacenie zajęć erudycji kulturalnej realizowanej w programie naszego liceum. Będą to dodatkowe zajęcia z historii sztuki, historii muzyki i historii tańca.

Historia sztuki to przede wszystkim wykłady i ćwiczenia obejmujące  okres dziejów sztuki od czasów prehistorycznych  po sztukę najnowszą, uwzględniające zakres materiału i wymagania nowej matury. Wszystkim zajęciom towarzyszą prezentacje multimedialne (klasy są wyposażone w rzutniki); oglądamy slajdy i filmy, piszemy analizy porównawcze dzieł sztuki, prowadzimy warsztaty pisania wypracowań i esejów  o sztuce, uczymy się pisać recenzje z wystaw. Uczniowie obowiązkowo uczestniczą w organizowanych przez szkołę  naukowych wycieczkach zabytkoznawczych po Polsce , a także za granicą. Przewidujemy również aktywny udział tych uczniów w wielu projektach edukacyjnych realizowanych przez nasze liceum. W ramach zajęć z historii sztuki będziemy oczywiście chodzić na wystawy do muzeów i galerii, a także odwiedzać pracownie plastyczne, aby poznać tajniki różnorodnych technik artystycznych. Pragniemy również zachęcić młodzież do uczestnictwa w  różnych forach dyskusyjnych dotyczących najnowszych dokonań w sztuce.

Historia muzyki obejmuje wiadomości o muzyce od czasów starożytnych do współczesności, dotyczące przede wszystkim muzyki klasycznej, zwłaszcza form i stylów muzycznych, teorii muzyki, interpretacji dzieła muzycznego oraz twórczości najsłynniejszych kompozytorów. Uwzględnia również sylwetki wybitnych instrumentalistów, dyrygentów, śpiewaków i wokalistów, a także informacje na temat ważnych wydarzeń w kraju i na świecie. Do najbardziej istotnych elementów programu należy prezentacja przykładów z literatury muzycznej i ich analiza stylistyczno- formalna. Bardzo ważne jest również uczestniczenie w koncertach, pisanie z nich recenzji, a także wymiana wrażeń i dyskusja. Dla uczniów pragnących przystąpić do matury z historii muzyki przewiduje się dodatkowe zajęcia przygotowawcze.

 Historia tańca. Na lekcjach będziemy zgłębiać istotę tańca jako zjawiska kulturowego, przyglądać się jego historii, a przede wszystkim przygotowywać się do odbioru tanecznego dzieła sztuki. Większość zajęć będzie połączona z projekcjami spektakli tanecznych, a ich uzupełnieniem będą wizyty np. w Operze Narodowej w Warszawie. Lekcje będą miały również wymiar praktyczny – demonstrowanie podstawowych kroków, póz, elementów pantomimy baletowej. Jednym z celów zajęć jest zdobycie  umiejętności opisu tańca, co osiągać będziemy przez pisanie recenzji przedstawień baletowych i innych form tańca.

Na zakończenie trzyletniego kursu uczniowie, którzy spełnią warunki zaliczenia, otrzymają zaświadczenie ukończenia >>>Studium Wiedzy o Kulturze o specjalizacji kulturowej.

Zajęcia są otwarte dla uczniów z innych szkół, którzy mogą zgłaszać się poprzez
>>> Kartę zgłoszeniową

.