17 sierpnia 2022, Imieniny: Anita, Julianna, Jacek
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Podanie do Studium WOK

wersja do druku>>>

 

Akademia Sztuki i Kultury

 
PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie do Studium Wiedzy o Kulturze
 
 
........................................ 200   r.                                        ..................................................
                                                                                                                                                                   podpis uczestnika
\
 
 
 
 
.............................................................................................................................................................................
Imiona                                                                                  Nazwisko
 
.............................................................................................................................................................................Data i miejsce urodzenia                                                           
 
.............................................................................................................................................................................
Rodzice (prawni opiekunowie) - imiona i nazwiska                                                
 
........................................................................................................, kod     -      .................................
Adres domowy (oficjalny)
........................................................................................................, kod     -      .................................
Adres domowy (dla korespondencji)
Telefony:..............................................................................................................................................................
e-mail i inne adresy
 
Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)
Wyrażam zgodę na realizację przez ..................................................................................................... programu Studium Wiedzy o Kulturze.
 
Warszawa,                                 200    r.                  .......................................
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych dla celów Studium Wiedzy o Kulturze zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
Warszawa,                                 200   r.                   .......................................
                                                                                                                                                                                   podpis uczestnika