17 sierpnia 2022, Imieniny: Anita, Julianna, Jacek
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Podanie o Indywidualny Program Nauki

 wersja do druku >>>


........................................................
 
.........................................................
 
 
21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie indywidualnego programu nauczania z wiedzy o kulturze w ramach programu Studium Wiedzy o Kulturze przy Akademii Sztuki i Kultury.
.......................................
 
Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)
Wyrażam zgodę na podjęcie przez ....................................................................................................... indywidualnego programu nauczania z wiedzy o kulturze i zaliczenia go w Studium Wiedzy o Kulturze w ramach Akademii Sztuki i Kultury.
 
Warszawa,                                 200    r.                   .......................................
 
Opinia psychologa:
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa,                                 200   r.                   .......................................
 
Uchwała Rady Pedagogicznej 21 SLO podjęta ....................... (wyciąg z protokołu). Rada Pedagogiczna wyraża / nie wyraża zgody na realizację indywidualnego programu nauki z wiedzy o kulturze przez ......................................................
 
...............................................
Inne uwagi: