19 stycznia 2018, Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Wychowanie fizyczne, mgr Janusz Zaporowski (koordynator)

_____________________________________________________________________
Zasady pracy na lekcjach i przedmiotowy system oceniania >>>

W ramach wychowania fizycznego odbywają się zajęcia z następujących dyscyplin sportowych i rekreacyjnych:
taniec (obowiązkowo dla klas 1 i 3),
tenis stołowy,
teatr ruchu >>>, 
joga,
siłownia,
gry zespołowe;
narciarstwo i snowboard (na szkole zimowej 
>>>>),
wycieczki turystyczne.
Powyższy program, pod nazwą
"Twój wybór" >>>>, został opracowany i wprowadzony we współpracy z LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława I. Witkiewicza w 1994 r.

Uzupełnieniem regularnych zajęć są weekendowe zajęcia turystyczne, organizowane często z inicjatywy uczniów: spacery, wycieczki rowerowe, nordic walking, podchody, gry miejskie. Można na nich odpracować pojedyncze nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego. Okazjonalnie organizowane są też, gdy zbierze się grupa chętnych, wypady na narty czy żagle 
>>>>. Mamy także grupę miłośników biegania, która staruje w sztafecie maratońskiej Accreo Ekiden >>>>.

Zasady realizacji zajęć >>>wychowania fizycznego

Przypominamy, że istnieją ściśle określone przepisy dotyczące realizacji zajęć wychowania fizycznego poza szkołą, jak też zwolnień z zajęć z przyczyn zdrowotnych. 

Załączamy wzory podań w tej sprawie:

Podanie dotyczące >>>>uprawiania zajęć poza szkołą należy złożyć w sekretariacie szkoły do 12 września każdego roku lub w pierwszym tygodniu drugiego semestru. 

Podanie >>>>o zwolnienie z zajęć WF-u , należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego, które należy dołączyć do tego podania.

Zaświadczenie >>>>o uprawianiu zajęć poza szkołą  należy złożyć w ramach dwóch tygodni przed klasyfikacją, najpóźniej w ostatnim dniu klasyfikacji. Zaświadczenie musi być podpisane przez uprawnione osoby i ostemplowane.