24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Łacina, mgr Katarzyna Witkowska

__________________________________________________________________________
Zasady pracy na lekcjach i przedmiotowy system oceniania (oddział 3-letni) >>>
Zasady pracy na lekcjach i przedmiotowy system oceniania (oddział 4-letni) >>>

         
  
Często słyszy się, że łacina to język martwy. Tak mówią ci, którzy w swojej edukacji raczej nie zetknęli się z tym językiem. Mam nadzieję, że każda uczennica i każdy uczeń naszej szkoły już po kilku tygodniach nauki nie ma wątpliwości, że łacina to język bardzo żywy. Nikt tym językiem nie mówi, ale wszyscy, w pewnym sensie, myślimy po łacinie.
             Dzięki łacinie lepiej poznajemy nasz język i zasady, które nim rządzą; zapożyczenia, którymi się posługujemy; kulturę, w której żyjemy. Łacina to także wstęp do nauki wszyskich języków romańskich, ale też duża pomoc w nauce języków germańskich.
          Lekcje łaciny to nie tylko zawiłości gramatyki i etymologii, to pasjonująca przygoda poznawania kultury antycznej - zwłaszcza dzięki lekturze tekstów pisarzy starożytnych (także w przekładach). Stąd do starożytności, wbrew pozorom, wcale nie jest tak daleko.
                   Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire.

Nauka łaciny jest elementem rozszerzonego humanistycznego profilu szkoły, w oddziale trzyletnim obejmuje 80 godzin lekcyjnych (w klasach 1-3), w oddziale czteroletnim 30 godzin (w klasie 1 jako przedmiot obowiazkowy - język łaciński i kultura antyczna).

Polecam:
dobrą stronę do
samodzielnej nauki >>>,
a także inne (przydatne) strony internetowe:
Perseusz >>>
Teksty łacińskie >>>
Dicta >>>
Gramatyka łacińska >>>
Vulgata >>>
Dla zainteresowanych - Latina viva:

Vicipaedia Latina
Liceum, Warszawa, Ogólnokształcące, Społeczne, Grotowski, humanistyczne, filozofia, retoryka, historia sztuki, plastyka, liceum humanistyczne, liceum humanistyczne w warszawie, liceum hu
manistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekrutacja 2013, gorotowski, wojtek rotowski, kukulska, natalia przybysz, paprocki, filip kurzewski, jan wieciński, kaczorowska, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, Andrzej szajewski, anna molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,