24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Statuetka - Złoty Grot


ZŁOTY GROT

Statuetka ZŁOTY GROT jest nagrodą dla twórcy, którego osiągnięcia inspirują do aktywności młodych huma­nistów. Twórca ten może być artystą, naukowcem, myślicielem, działaczem społecznym, mistrzem w swoim zawodzie. Istotnym kryterium ma być fakt, że jego dokonania i postawa kreują go na autorytet dla młodego pokolenia. Nagroda wskazuje młodzieży nie tylko materialne ślady dokonań laureata, ale przede wszystkim jego wiarę w wyższe wartości moralne i intelektualne, otwarcie na drugiego człowieka, pasję, twórczą postawę, wrażliwość, erudycję.
 
Na dyplomie umieszczane jest motto:
Narzekamy na brak autorytetów dla młodego pokolenia.
    Ale te autorytety są wśród nas, tylko trzeba
je wskazywać i o nich mówić
.
 
Ideowym patronem tej nagrody jest Jerzy Grotowski, który swoją aktywnością, ciągłymi poszukiwaniami na polu teatralnym, a następnie w dziedzinie antropologii teatru inspirował do działań twórców na całym świecie.
 
 
Autorem statuetki jest Andrzej Renes.
 
Nagrodę przyznaje Kapituła, wybierając laureatów spośród kandydatur zgłaszanych przez uczniów, nauczycieli, absolwentów 21SLO oraz członków kapituły.
 
Fundatorem statuetki jest Stowarzyszenie Sztuka*Edukacja*Promocja.
 
ZŁOTY GROT jest na­grodą wręczaną w trakcie uroczystości 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warsza­wie. Uroczystości te są organizowane z okazji jubileuszy 21 SLO, w Międzynarodowym Dniu Teatru (27 marca), który jest jednocześnie świętem liceum.

 
W 2003 roku  
 
Statuetka została przyznana po raz pierwszy, a uroczystość odbyła się w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. Kapituła obradowała 15 marca 2003 roku w siedzibie 21 SLO w składzie: Julia Banaszewska (uczennica 21 SLO), Wojciech Krukowski (dy­rektor Centrum Sztuki Współczesnej), Juliusz Machulski (reży­ser), Janusz Olejniczak (pianista), Krystyna Sulkiewicz (historyk sztuki), Włodzimierz Taboryski (przewodni­czący Stowarzyszenia Sztuka*Edukacja*Promocja).
 
Postanowiono przyznać statuetki ZŁOTEGO GROTA w dwóch kategoriach: „za wysoki i długi lot” i „za przebicie roku” dla twórców, których dokonania w dłuższej perspektywie czy w ramach ostat­niego roku najlepiej spełniają przesłanie nagrody.
 
Statuetkę ZŁOTEGO GROTA za „wysoki i długi lot” otrzymał
 
 
  
Janusz Józefowicz
 
 
Akto­r, cho­reograf, scenarzySTA i reżyser, twórcA niezapomnianego musicalu „Metro”, który stał się zjawiskiem kultowym młodego pokolenia. Janusz Józefowicz skupia wokół siebie i prowadzi – po­przez sztukę jak i przez życie setki mło­dych ludzi. Stworzył dla nich system rozwoju osobowości, system ciężkiej i twórczej pracy, nie zatracając arty­stycznej perspektywy.
 
Na dyplomie napisano:
 
Panu Januszowi Józefowiczowi, z podziękowaniami za „wysoki i długi lot”, czyli za stworzenie i konsekwentną realizację systemu rozwoju osobowości, twórczej i owocnej pracy dla młodych miłośników sztuki teatru i muzyki, za dar skupiania młodzieży wokół wartości i mądre prowadzenie poprzez sztukę. Kapituła wie, że Pan traktuje to jako misję swojego życia i przyznaje statuetkę ZŁOTEGO GROTA. 
 

Statuetkę ZŁOTEGO GROTA za „przebicie roku” otrzymał
 
Tomasz Bagiński
 
 
Rysowni­k, mala­rz i animator filmowy, twórca filmu animowanego „Katedra”, który został nominowany do Oskara 2003. To­masz Bagiński wskazuje młodym ludziom, że w dzisiejszych czasach artysta działający z autentyczną pasją, potrafiący ciężko pracować może przebić się przez skostniałe układy, rozrzucić – wy­daje się z góry rozdane - karty i nic do tego nie ma młody wiek twórcy czy miejsce startu.
 
Na dyplomie napisano:
Panu Tomaszowi Bagińskiemu z podziękowaniami za „przebicie roku”, czyli za autentyczną twórczą pasję i upór w realizowaniu swoich artystycznych wizji. Te cechy wydają się być wpisane w młodość. Niech Pana dokonanie wskazuje rówieśnikom, że mogą już dziś przekuwać marzenia w dzieła wytyczające drogi życia. Kapituła jest przekonana, że to przesłanie dzięki Panu spełni się i przyznaje statuetkę ZŁOTEGO GROTA.
 

 
W 2006 roku Złoty Grot, z okazji piętnastolecia szkoły otrzymał na uroczystości w kinie Muranów 
 
 Jerzy Sosnowski
 
 
Kapituła obradowała w składzie: Jacek Ejsmond (dziennikarz), Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (historyk sztuki), Włodzimierz Taboryski (polonista, przewodniczący stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja), Katarzyna Witkowska (filolog klasyczny), Maria Wojciechowska (uczennica 21 SLO)
i wybrała laureata spośród dziesięciu zgłoszonych kandydatów.
  
 
Na dyplomie napisano:
 
 
Panu Jerzemu Sosnowskiemu z podziękowaniami za to, że w Pana działalności dominuje nastawienie na drugiego człowieka, z którym prowadzi Pan poważny dialog o sensie życia, o tym jak stawiać czoła wyzwaniom codzienności; za otwarte mówienie o swoich lękach i niepokojach, które okazują się być obecne u wielu milczących; za przekraczanie granic między literaturą, krytyką, działalnością społeczną i popularyzatorską i za pozostawanie sobą we wszystkich tych krainach. Kapituła wie, że Pan traktuje to jako misję swojego życia i przyznaje statuetkę ZŁOTEGO GROTA. Z radością przyjmujemy Pana do grona „ludzi gorących”, którym nie jest wszystko jedno.

 
W 2009 roku Złoty Grot, z okazji osiemnastki szkoły otrzymała w Teatrze Capitol   
  
 Krystyna Kubalska-Sulkiewicz
 
Historyczka sztuki, redaktorka, wicedyrektorka 21 SLO związana ze szkołą od 1992 roku.
Jest autorytetem dla wielu pokoleń młodych artystów i historyków sztuki, spośród których wywodzi się kilkunastu laureatów olimpiad wiedzy o sztuce.

 
Kapitułę nagrody stanowili zgromadzeni na uroczystości uczniowie, rodzice, nauczyciele i absolwenci.
 
Na dyplomie napisano: 

Pani Krystynie Kubalskiej-Sulkiewicz z  podziękowaniem za to, że w Pani życiu dominuje wrażliwość na drugiego człowieka, z którym prowadzi Pani gorący dialog o sensie życia, czyniąc to także poprzez sztukę i jej historię. Kapituła wie, że Pani traktuje to jako misję swojego życia i przyznaje statuetkę ZŁOTEGO GROTA. Z radością przyjmujemy Panią do grona ludzi, którym nie jest wszystko jedno i tym dzieli się z innymi.


 
W roku 2011 postanowiono nieco zmienić sposób przyznawania statuetki.
W styczniu/lutym 2011 roku wszyscy uczniowie, absolwenci i nauczyciele 21 SLO mogli przez Internet zgłosić swojego kandydata wraz z uzasadnieniem. Następnie odbyły się wybory, także przez Internet.
W połowie marca 2011 zebrała się Kapituła i wybrała laureata spośród tych, którzy uzyskali najwięcej głosów.


W 2011 roku, z okazji dwudziestolecia naszej szkoły

Laureatką Złotego Grota została
Krystyna Janda
W dyplomie czytamy:

Przyznajemy tę statuetkę za to, że cokolwiek Pani robi, to widać w tym pasję zmieniania świata na lepszy, niezgodę na bylejakość. Żar – z jakim Pani kreuje swoje postaci w teatrze, filmie, piosence – mówi każdemu odbiorcy: „ten człowiek kocha każdą chwilę życia i wyciska z niej wszystko co w tej chwili jest najpiękniejsze lub chociażby najciekawsze, po to by iść dalej i dalej”. Czyż nie jest to istota młodości? Może dlatego młodzi wiekiem i młodzi duszą lgną do Pani. I jeszcze jedno – co jest w Pani takie niezwykłe – że przeniosła Pani ten żar do kreowania rzeczywistości teatralnej, biznesowej i społecznej.
Za to przekraczanie granic i za pozostawanie sobą we wszystkich tych krainach, za autentyczną twórczą pasję i upór w realizowaniu swoich nie tylko artystycznych wizji, Kapituła przyznała statuetkę
ZŁOTEGO GROTA
Z radością przyjmujemy Panią do grona „ludzi gorących”,
którym nie jest wszystko jedno.
 


W 2016 roku, z okazji dwudziestopięciolecia naszej szkoły

Laureatem Złotego Grota został
Adam Wajrak
W dyplomie czytamy:

W uznaniu za bezkompromisową walkę w obronie przyrody. 
Pana twórcza postawa, miłość do natury i pasja badawcza są inspiracją dla milionów Polaków, także tych, którzy dopiero uczą się poruszać po świecie przyrody i odkrywać jego piękno oraz różnorodność. Jesteśmy przekonani, że Pana książki, artykuły i programy otwierają młodym ludziom oczy na problemy współczesnego świata i za to Panu dziękujemy.W 2018 roku, z okazji święta szkoły

Laureatką Złotego Grota została 
Maja Komorowska

W dyplomie czytamy:

Pani Mai Komorowskiej przyznajemy statuetkę Złoty Grot z podziękowaniami za odwagę, podejmowanie różnorodnych wyzwań,poszukiwania twórcze oraz zadawanie "pytań, które się nie kończą". Stanowią one dla nas nieustającą inspirację i zachętę do działania.

Dla nas – całej społeczności szkolnej –  jest wielkim zaszczytem, że możemy uhonorować osobę, której kreacje teatralne i filmowe należą do najwybitniejszych osiągnięć kultury polskiej.
Jest Pani dla środowisk artystycznych i dla nas autorytetem artystycznym i moralnym.

Z radością przyjmujemy Panią do grona ludzi, którym nie jest wszystko jedno.