28 czerwca 2022, Imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Święto szkoły 2004

ŚWIĘTO 21 SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO
 
 
                27 marca br. w Międzynarodowy Dzień Teatru, w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, w Sali Laboratorium, odbyła się uroczystość pierwszego święta naszej szkoły. Z tej okazji zaprosiliśmy m. in. wybitną aktorkę, reżysera i pedagoga Maję Komorowską, która wygłosiła autorski wykład o Jerzym Grotowskim i jego działalności. Wiele słów artystka skierowała do młodzieży o tym jak realizować w codziennym życiu przesłania twórcze naszego patrona.
Jednym z ważniejszych momentów uroczystości było wręczenie po raz pierwszy statuetek ZŁOTEGO GROTA, projektu znanego rzeźbiarza Andrzeja Renesa.
ZŁOTY GROT jest nagrodą dla twórcy, którego osiągnięcia inspirują do aktywności młodych humanistów. Twórca ten może być artystą, naukowcem, myślicielem, działaczem społecznym, mistrzem w swoim zawodzie. Istotnym kryterium ma być fakt, że jego dokonania i postawa kreują go na autorytet dla młodego pokolenia. Nagroda wskazuje młodzieży nie tylko materialne ślady dokonań laureata, ale przede wszystkim jego wiarę w wyższe wartości moralne i intelektualne, otwarcie na drugiego człowieka, pasję, twórczą postawę, wrażliwość, erudycję.
Nagrody przyznała Kapituła w składzie: Julia Banaszewska (uczennica 21 SLO), Wojciech Krukowski (dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej), Juliusz Machulski (reży­ser), Janusz Olejniczak (pianista), Andrzej Renes (rzeźbiarz), Krystyna Sulkiewicz (historyk sztuki), Włodzimierz Taboryski (przewodni­czący Stowarzyszenia Sztuka*Edukacja*Promocja), wybierając laureatów spośród kandydatur zgłaszanych przez młodzież oraz członków kapituły. Fundatorem statuetki jest Stowarzyszenie Sztuka*Edukacja*Promocja, organ założycielski 21 SLO.
ZŁOTY GROT będzie nagrodą wręczaną co trzy lata 27 marca, w dniu Międzynarodowego Dnia Teatru. W tym roku postanowiono przyznać statuetki ZŁOTEGO GROTA w dwóch kategoriach: „za wysoki i długi lot” i „za przebicie roku” dla twórców, których dokonania w dłuższej perspektywie czy w ramach ostat­niego roku najlepiej spełniają przesłanie nagrody.
Statuetkę ZŁOTEGO GROTA za „wysoki i długi lot” przyznano Januszowi Józefowiczowi, akto­rowi, choreografowi, scenarzyście i reżyserowi, twórcy niezapomnianego musicalu „Metro”, który stał się zjawiskiem kultowym młodego pokolenia. Statuetkę ZŁOTEGO GROTA za „przebicie roku” przyznano Tomaszowi Bagińskiemu, rysowni­kowi, malarzowi i animatorowi filmowemu, twórcy filmu animowanego Katedra, który został nominowany do Oskara 2003.
Po raz pierwszy wręczono również przyznawane przez dyrektora szkoły Włodzimierza Taboryskiego DĘBOWE TABORETY (projektu Andrzeja Renesa), dla uczniów i absolwentów, którzy w sztuce, nauce, pracy zawodowej osiągnęli ponadprzeciętne wyniki. W tym roku nagrody otrzymali: Natalia Kukulska (absolwentka z 1995 roku) za sukcesy artystyczne i wielkie serce dla wszystkich potrzebujących wsparcia, Lidia Klein (absolwentka z 2002 roku) dwukrotna finalistka olimpiad artystycznych oraz Łukasz Zaremba (absolwent z 2002 roku) laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów, finalista olimpiad historycznej i polonistycznej.
Chcieliśmy wyrazić również swoją wdzięczność osobom z władz oświatowych i samorządowych (Dzielnicy Śródmieście), którzy w trudnych chwilach (m. in. strata poprzedniej siedziby na Bielanach) podjęli dobre decyzje i roztoczyli nad nami życzliwy patronat. Za szczególne zasługi dla szkoły LAUREM 21 SLO (projekt absolwenta szkoły, Aleksandra Barona) zostali nagrodzeni: Włodzimierz Paszyński, Marcin Sobocki i Teresa Stankowa oraz nauczyciel retoryki, prof. Janusz Mirczewski, który od początku istnienia szkoły konsekwentnie pracuje nad kształtowaniem osobowości uczniów i nauczycieli.
Święto 21 SLO, jak przystało na szkołę o profilu humanistyczno-artystycznym, zostało uświetnione spektaklem Wskrzeszenie szkolnego teatru Govar, występami trzech zespołów muzycznych uczniów z klas: Iy i IIIz oraz wystawą prac malarskich i fotograficznych uczniów klas IIIa, IIIz, i IV.