28 czerwca 2022, Imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Wiedza o kulturze

Przedmiotowy system oceniania  >>>

Nauczyciele prowadzący: Wojciech Antosik, Artur Rodziewicz, Włodzimierz Taboryski, Anna Wigura (koordynatorka).

Podręcznik obowiazujący: Spotkania z kulturą, Nowa Era.
Podstawową pomocą naukową jest Słownik wiedzy o kulturze, Arkady.

Program wiedzy o kulturze jest realizowany w klasie pierwszej w pierwszym semestrze (cztery lekcje w tygodniu). Zajęcia prowadzą znawcy różnych dziedzin: antropologii kultury, historii  muzyki, historii sztuki, wiedzy o teatrze i filmie.

Na antropologii kultury uczniowie poznają podstawowe pojęcia z dziedziny antropologii (m.in. liczne interpretacje terminu kultura).
Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o klasycznej kulturze europejskiej oraz porównawcze zestawienie jej z kulturami innych obszarów.

Historia muzyki - słuchając na lekcjach  utworów muzycznych można będzie poznać najważniejsze dzieła wybitnych kompozytorów oraz określić tematy, formy i elementy tych dzieł.
Uczniowie poznają także różne techniki kompozytorskie i wykonawcze oraz główne tendencje muzyki współczesnej.                                                                        

Historia  sztuki dotyczyć będzie architektury i sztuk plastycznych  XX i XXI wieku, przy czym przewiduje się zaprezentowanie krótkiego zarysu całych dziejów sztuki, wraz z omówieniem funkcji i wielu ważnych czynników wpływających na kształtowanie się twórczości artystycznej: będą ćwiczenia z analizy formalnej dzieł sztuki, wycieczki do galerii i pisanie recenzji.

W ramach zajęć filmowych uczniowie dowiedzą się o podstawowych rodzajach i gatunkach, poznają anatomię i język filmu, a także historię filmu w skrócie. Zagadnienia teatru poznamy w praktyce na początku roku szkolnego, realizując spektakl. Oprócz krótkiego zarysu dziejów, ważnymi tematami  będą problemy teatru współczesnego, eksperymenty oraz  nowe formy i  środki artystyczne. Uczniowie poznają sylwetki wybitnych twórców teatru współczesnego, a zwłaszcza patrona szkoły Jerzego Grotowskiego. Zostaną także omówione najważniejsze zagadnienia z dziedziny fotografii (krótki rys historyczny, język fotografii, wybrane formy, fotografia kreatywna).


 
Liceum, Warszawa, Ogólnokształcące, Społeczne, Grotowski, humanistyczne, filozofia, retoryka, historia sztuki, plastyka, liceum humanistyczne, liceum humanistyczne w warszawie, liceum humanistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekruta 2013, gorotowski, wojtek rotowski, kukulska, natalia przybysz, paprocki, filip kurzewski, jan wieciński, kaczorowska, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, Andrzej szajewski, anna molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,