24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Historia 21 SLO - 1996/97

     

1996

 

Liczba uczniów - 105, Akademia Sztuki i Kultury - 61, Klub PROMOCJA - 36, pracowników - 41.

wrzesień

Realizacja eksperymentalnego programu z wychowania fizycznego „Twój wybór” (z LXIV LO im. Witkiewicza).

wrzesień

Objęcie 21 SLO patronatem Instytutu Metod Edukacji IMPULS i Tracy Col­lege International.

wrzesień

Wycieczka naukowa po Mazowszu, Kujawach, Wielkopolsce.

21-22 września 

Współorganizacja I Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych: pro­wadzenie ogólnopol­skiego seminarium kultury i sztuki, organizacja 5 koncertów i opieka nad 42 zespołami arty­stycznymi (ponad 500 artystów).

październik 

Otwarcie Akademii Sztuki I Kultury dla uczniów szkół średnich: Studium Dziennikarskie, Stu­dium Historii Sztuki, Studium Teatralne.

grudzień 

II Festiwal Retoryki (z 2 SLO).

grudzień

Wigilia szkolna

 

1997

styczeń

Wycieczka naukowa do Pragi.

7 lutego 

VII Sesja naukowa 400 lat stołeczności Warszawy.

maj

100% absolwentów zdało maturę. 

maj

Wycieczka naukowa do Belgii i Holandii.

czerwiec

Szkoła pod żaglami - kursy na patent żeglarski i motorowodny.

czerwiec

Absolwentka Joanna Kulczyńska otrzymała za bardzo dobre wyniki w nauce i pracy społecznej nagrodę Prezydenta Warszawy.

lipiec

Gmina Bielany nie przedłużyła szkole najmu w dotychczasowej siedzibie.

sierpień

III plener plastyczny w Ka­zimierzu Dolnym.

Współpraca:

LXIV LO im. Witkiewicza, 2 SLO, Biuro Organizacyjne I O.FIP, Gazeta Żoliborska, Instytut Metod Edukacji IMPULS, LOGOS TOUR, Pomaturalna Polska Szkoła Rolnicza w Wilnie, Redakcje: “RAJ” i Publicystyki 1 Pr.TVP, Rozgłośnia Harcerska, Tracy College Internatio­nal, TV PORION.