Rok po roku 1997/1998

1997/1998

Liczba uczniów 21 SLO – 65, Akademia Sztuki i Kultury – 10, pracowników – 27.
1997
 
wrzesieńNowa siedziba – dzielnica Śródmieście, al. Jana Pawła II 36c,wynajmowanie przez pół roku po­mieszczeń
w Fundacji „Pożywienie – Da­rem Serca”. Remont i adaptacja piętra budynku.
1998
styczeń IV szkoła zimowa – Zwardoń
lutyOddanie do użytku wyremontowanych pomieszczeń szkolnych.
15 kwietnia VIII sesja naukowa Sztuka zwierciadłem epoki.
18-26 majaWycieczka naukowa do Francji (Paryż, zamki nad Loarą)
sierpieńIV plener plastyczny w Ka­zimierzu Dolnym.

Współpraca:25 SLO, Fundacja „Pożywienie – Darem Serca”, Dzielnica Śródmieście, DW „Graniczny”