NA CZYM POLEGA EGZAMIN WSTĘPNY?

Egzamin wstępny do naszej szkoły ma na celu poznanie osoby zdającej. Wszyscy zdający przystępują do części pisemnej i ustnej. Kolejność egzaminów jest dowolna, terminy są podane w Kalendarium rekrutacji.

a. Część pisemna. Zadanie egzaminacyjne sprawdza kompetencje w zakresie języka polskiego, jego celem nie jest weryfikacja wiedzy. Zadanie egzaminacyjne polega na przeczytaniu krótkiego tekstu popularnonaukowego i udzieleniu odpowiedzi pisemnej na polecenia dotyczące problematyki zawartej w przeczytanym tekście. Egzamin trwa 60 minut, można z niego uzyskać do 40 punktów.  Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Trzeba mieć przy sobie legitymację szkolną i długopis z czarnym tuszem.

b. Część ustna. Egzamin składa się z dwóch części:

  • piętnastominutowej prezentacji kandydatki / kandydata dotyczącej zainteresowań,
  • piętnastominutowej rozmowy z dwuosobową komisją na temat prezentacji, zainteresowań humanistycznych i wypełnionego wcześniej formularza egzaminacyjnego.

Egzamin ustny służy zaprezentowaniu siebie poprzez opowiedzenie o swoich zainteresowaniach i ewentualnych osiągnięciach. Osoba zdająca w ciągu 15 minut przedstawia opracowany przez siebie temat odzwierciedlający zainteresowania. Jeżeli są wykorzystywane materiały (np. fragmenty filmu, pokaz zdjęć, własnych prac), bez komentarza autorskiego nie może to trwać dłużej niż 4 minuty. Z tej części można uzyskać do 50 punktów. Po prezentacji jest rozmowa z komisją na temat prezentacji (do 30 punktów) oraz odpowiedzi udzielonych w formularzu egzaminacyjnym (do 20 punktów). Egzamin trwa ok. 30 minut, można z niego uzyskać do 100 punktów.

ZAPISY NA EGZAMIN WSTĘPNY do klasy 1 w roku szkolnym 2024/25

Zapisy przyjmujemy od 3 lutego do 25 marca 2024.