Jak przygotować się do egzaminu?

NA CZYM POLEGA EGZAMIN WSTĘPNY?

Egzamin wstępny do naszej szkoły ma na celu poznanie osoby zdającej.

Rozmowa składa się z dwóch części:

  • piętnastominutowej prezentacji kandydatki / kandydata dotyczącej zainteresowań,
  • piętnastominutowej rozmowy z dwuosobową komisją na temat prezentacji, zainteresowań humanistycznych i wypełnionego wcześniej formularza egzaminacyjnego.

CO MOŻNA PRZYGOTOWAĆ W RAMACH PREZENTACJI?

Piętnastominutowa prezentacja to czas, w którym kandydatka / kandydat ma okazję zaprezentować komisji swoje zainteresowania, pasje i umiejętności. Można przygotować prezentację multimedialną lub plan na kartce. Oceniamy kompozycję prezentacji, jej zawartość merytoryczną, poprawność językową oraz kulturę wypowiedzi.

Podczas prezentacji można:

  • zagrać na instrumencie,
  • zatańczyć,
  • zaprezentować prace plastyczne,
  • przeczytać fragmenty swoich utworów,
  • wyrecytować wiersz lub fragment prozy,
  • przedstawić fragmenty swojej twórczości innego typu,
  • opisać udział w zorganizowanych imprezach,
  • opowiedzieć o swoich zainteresowaniach.

W prezentacji można pokazywać fragmenty filmów, ale nie mogą one przekroczyć 5 minut. Ważna jest dla nas prezentacja na żywo.

Prezentacja musi przekonać komisję, że jej autor powinien być przyjęty do 21 SLO.