21 lutego 1991 r.  zarząd Stowarzyszenia Sztuka Edukacja Promocja powołał nasze liceum.

Dokument podpisali: Olga Koszutska, Włodzimierz Taboryski, Hanna Rek, Julian Kozłowski.

11 kwietnia 1991 r. szkołę zarejestrował Mazowiecki Kurator Oświaty.

8 czerwca 1992 r. nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej.