Złoty Grot

Statuetka ZŁOTY GROT jest nagrodą dla twórcy, którego osiągnięcia inspirują do aktywności młodych huma­nistów. Twórca ten może być artystą, naukowcem, myślicielem, działaczem społecznym, mistrzem w swoim zawodzie. Istotnym kryterium ma być fakt, że jego dokonania i postawa kreują go na autorytet dla młodego pokolenia. Nagroda wskazuje młodzieży nie tylko materialne ślady dokonań laureata, ale przede wszystkim jego wiarę w wyższe wartości moralne i intelektualne, otwarcie na drugiego człowieka, pasję, twórczą postawę, wrażliwość, erudycję.

Na dyplomie umieszczane jest motto:

Narzekamy na brak autorytetów dla młodego pokolenia.
Ale te autorytety są wśród nas, tylko trzeba je wskazywać i o nich mówić.

Ideowym patronem tej nagrody jest Jerzy Grotowski, który swoją aktywnością, ciągłymi poszukiwaniami na polu teatralnym, a następnie w dziedzinie antropologii teatru inspirował do działań twórców na całym świecie.

Autorem statuetki jest Andrzej Renes.
Nagrodę przyznaje społeczność szkoły, wybierając laureatów spośród kandydatur zgłaszanych przez uczniów, nauczycieli, absolwentów 21SLO.
Fundatorem statuetki jest Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja.

ZŁOTY GROT jest na­grodą wręczaną w trakcie uroczystości 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warsza­wie. Uroczystości te są organizowane z okazji jubileuszy 21 SLO, w Międzynarodowym Dniu Teatru (27 marca), który jest jednocześnie świętem liceum.

Laureatki i Laureaci

2003

Statuetka została przyznana po raz pierwszy, a uroczystość odbyła się w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. Kapituła obradowała 15 marca 2003 roku w siedzibie 21 SLO w składzie: Julia Banaszewska (uczennica 21 SLO), Wojciech Krukowski (dy­rektor Centrum Sztuki Współczesnej), Juliusz Machulski (reży­ser), Janusz Olejniczak (pianista), Krystyna Sulkiewicz (historyk sztuki), Włodzimierz Taboryski (przewodni­czący Stowarzyszenia Sztuka*Edukacja*Promocja).

Postanowiono przyznać statuetki ZŁOTEGO GROTA w dwóch kategoriach: „za wysoki i długi lot” i „za przebicie roku” dla twórców, których dokonania w dłuższej perspektywie czy w ramach ostat­niego roku najlepiej spełniają przesłanie nagrody.

Statuetkę ZŁOTEGO GROTA za „wysoki i długi lot” otrzymał

Janusz Józefowicz

Akto­r, cho­reograf, scenarzysta i reżyser, twórca niezapomnianego musicalu „Metro”, który stał się zjawiskiem kultowym młodego pokolenia. Janusz Józefowicz skupia wokół siebie i prowadzi – po­przez sztukę jak i przez życie setki mło­dych ludzi. Stworzył dla nich system rozwoju osobowości, system ciężkiej i twórczej pracy, nie zatracając arty­stycznej perspektywy.

Na dyplomie napisano:

Panu Januszowi Józefowiczowi, z podziękowaniami za „wysoki i długi lot”, czyli za stworzenie i konsekwentną realizację systemu rozwoju osobowości, twórczej i owocnej pracy dla młodych miłośników sztuki teatru i muzyki, za dar skupiania młodzieży wokół wartości i mądre prowadzenie poprzez sztukę. Kapituła wie, że Pan traktuje to jako misję swojego życia i przyznaje statuetkę ZŁOTEGO GROTA. 

Statuetkę ZŁOTEGO GROTA za „przebicie roku” otrzymał

Tomasz Bagiński

Rysowni­k, mala­rz i animator filmowy, twórca filmu animowanego „Katedra”, który został nominowany do Oskara 2003. To­masz Bagiński wskazuje młodym ludziom, że w dzisiejszych czasach artysta działający z autentyczną pasją, potrafiący ciężko pracować może przebić się przez skostniałe układy, rozrzucić – wy­daje się z góry rozdane – karty i nic do tego nie ma młody wiek twórcy czy miejsce startu.

Na dyplomie napisano:

Panu Tomaszowi Bagińskiemu z podziękowaniami za „przebicie roku”, czyli za autentyczną twórczą pasję i upór w realizowaniu swoich artystycznych wizji. Te cechy wydają się być wpisane w młodość. Niech Pana dokonanie wskazuje rówieśnikom, że mogą już dziś przekuwać marzenia w dzieła wytyczające drogi życia. Kapituła jest przekonana, że to przesłanie dzięki Panu spełni się i przyznaje statuetkę ZŁOTEGO GROTA.

2006

Złoty Grot, z okazji piętnastolecia szkoły otrzymał na uroczystości w kinie Muranów 

Jerzy Sosnowski

Kapituła obradowała w składzie: Jacek Ejsmond (dziennikarz), Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (historyk sztuki), Włodzimierz Taboryski (polonista, przewodniczący stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja), Katarzyna Witkowska (filolog klasyczny), Maria Wojciechowska (uczennica 21 SLO)
i wybrała laureata spośród dziesięciu zgłoszonych kandydatów.

Na dyplomie napisano:

Panu Jerzemu Sosnowskiemu z podziękowaniami za to, że w Pana działalności dominuje nastawienie na drugiego człowieka, z którym prowadzi Pan poważny dialog o sensie życia, o tym jak stawiać czoła wyzwaniom codzienności; za otwarte mówienie o swoich lękach i niepokojach, które okazują się być obecne u wielu milczących; za przekraczanie granic między literaturą, krytyką, działalnością społeczną i popularyzatorską i za pozostawanie sobą we wszystkich tych krainach. Kapituła wie, że Pan traktuje to jako misję swojego życia i przyznaje statuetkę ZŁOTEGO GROTA. Z radością przyjmujemy Pana do grona „ludzi gorących”, którym nie jest wszystko jedno.

2009

Złoty Grot, z okazji osiemnastki szkoły otrzymała w Teatrze Capitol   

Krystyna Kubalska-Sulkiewicz

Historyczka sztuki, redaktorka, wicedyrektorka 21 SLO związana ze szkołą od 1992 roku.
Jest autorytetem dla wielu pokoleń młodych artystów i historyków sztuki, spośród których wywodzi się kilkunastu laureatów olimpiad wiedzy o sztuce.

Kapitułę nagrody stanowili zgromadzeni na uroczystości uczniowie, rodzice, nauczyciele i absolwenci.

Na dyplomie napisano:

Pani Krystynie Kubalskiej-Sulkiewicz z  podziękowaniem za to, że w Pani życiu dominuje wrażliwość na drugiego człowieka, z którym prowadzi Pani gorący dialog o sensie życia, czyniąc to także poprzez sztukę i jej historię. Kapituła wie, że Pani traktuje to jako misję swojego życia i przyznaje statuetkę ZŁOTEGO GROTA. Z radością przyjmujemy Panią do grona ludzi, którym nie jest wszystko jedno i tym dzieli się z innymi.


W roku 2011 postanowiono nieco zmienić sposób przyznawania statuetki.

W styczniu/lutym 2011 roku wszyscy uczniowie, absolwenci i nauczyciele 21 SLO mogli przez Internet zgłosić swojego kandydata wraz z uzasadnieniem. Następnie odbyły się wybory, także przez Internet.
W połowie marca 2011 zebrała się Kapituła i wybrała laureata spośród tych, którzy uzyskali najwięcej głosów.


2011

Złoty Grot z okazji dwudziestolecia szkoły otrzymała   

Krystyna Janda

Na dyplomie napisano:

Przyznajemy tę statuetkę za to, że cokolwiek Pani robi, to widać w tym pasję zmieniania świata na lepszy, niezgodę na bylejakość. Żar – z jakim Pani kreuje swoje postaci w teatrze, filmie, piosence – mówi każdemu odbiorcy: „ten człowiek kocha każdą chwilę życia i wyciska z niej wszystko co w tej chwili jest najpiękniejsze lub chociażby najciekawsze, po to by iść dalej i dalej”. Czyż nie jest to istota młodości? Może dlatego młodzi wiekiem i młodzi duszą lgną do Pani. I jeszcze jedno – co jest w Pani takie niezwykłe – że przeniosła Pani ten żar do kreowania rzeczywistości teatralnej, biznesowej i społecznej.

Za to przekraczanie granic i za pozostawanie sobą we wszystkich tych krainach, za autentyczną twórczą pasję i upór w realizowaniu swoich nie tylko artystycznych wizji, Kapituła przyznała statuetkę ZŁOTEGO GROTA

Z radością przyjmujemy Panią do grona „ludzi gorących”, którym nie jest wszystko jedno.

2016

z okazji dwudziestopięciolecia naszej szkoły Laureatem Złotego Grota został

Adam Wajrak

Na dyplomie napisano:

W uznaniu za bezkompromisową walkę w obronie przyrody.  Pana twórcza postawa, miłość do natury i pasja badawcza są inspiracją dla milionów Polaków, także tych, którzy dopiero uczą się poruszać po świecie przyrody i odkrywać jego piękno oraz różnorodność. Jesteśmy przekonani, że Pana książki, artykuły i programy otwierają młodym ludziom oczy na problemy współczesnego świata i za to Panu dziękujemy.

2018

z okazji święta naszej szkoły Laureatką Złotego Grota została

Maja Komorowska

Na dyplomie napisano:

Pani Mai Komorowskiej przyznajemy statuetkę Złoty Grot z podziękowaniami za odwagę, podejmowanie różnorodnych wyzwań, poszukiwania twórcze oraz zadawanie „pytań, które się nie kończą”. Stanowią one dla nas nieustającą inspirację i zachętę do działania.

Dla nas – całej społeczności szkolnej –  jest wielkim zaszczytem, że możemy uhonorować osobę, której kreacje teatralne i filmowe należą do najwybitniejszych osiągnięć kultury polskiej.
Jest Pani dla środowisk artystycznych i dla nas autorytetem artystycznym i moralnym.

Z radością przyjmujemy Panią do grona ludzi, którym nie jest wszystko jedno.

2022

z okazji trzydziestolecia naszej szkoły Laureatem Złotego Grota został

Maciej Stuhr

Na dyplomie napisano:

Panu Maciejowi Stuhrowi w uznaniu za odwagę w kształtowaniu postaw na miarę wyzwań XXI wieku,
za prowadzenie trudnych rozmów i nieunikanie jeszcze trudniejszych pytań,
za nieustającą wiarę w to, że świat możemy zmieniać na lepsze działalnością artystyczną i obywatelską przyznajemy Panu statuetkę Złoty Grot.

Witamy w gronie osób, którym nie jest wszystko jedno.


Dębowy Taboret

Na sukces trzeba zapracować, siedząc na swoim krześle, które z godziny na godzinę, z roku na rok zamienia się w coraz twardszy, ale jakże piękny, dębowy taboret.

Dobrze jest być zdolnym, ale prawdziwy talent to przede wszystkim umiejętność i wola stawiania przed sobą coraz wyższych celów i żmudna praca nad ich zrealizowaniem.

Statuetka „Dębowy Taboret” przyznawana jest absolwentom 21 SLO, którzy w sztuce, nauce, pracy zawodowej czy społecznej osiągnęli ponadprzeciętne wyniki. „Dębowy Taboret” ma być pamiątką czasów licealnych i inspiracją do dalszych działań.

Kapitułę stanowi Dyrekcja szkoły, wyróżnia wybranych absolwentów z okazji jubileuszów szkoły. Autorem statuetki jest Andrzej Renes.

Laureatki i Laureaci

2022

z okazji uroczystości trzydziestolecia naszej szkoły statuetkę „Dębowy Taboret” otrzymali:

Aleksander Baron

W uzasadnieniu napisano m.in.:

Artystyczne zdolności, dociekliwość naukowca, dużo ciekawości świata i innych ludzi, otwartość na nowe wyzwania oraz wrażliwość, chęć współpracy i pomocy innym.

Aleksandrze, gratulujemy i życzymy Ci powodzenia w nieustannym tworzeniu własnego przepisu na życie.

Zofia Domalik

W uzasadnieniu napisano m.in.:

Wulkan energii, dociekliwość, dążenie do perfekcji w każdym działaniu i niezwykła zdolność łączenia wielu zadań.

Zofio, gratulujemy i życzymy Ci kolejnych wspaniałych ról filmowych i teatralnych.

Filip Kurzewski

W uzasadnieniu napisano m.in.:

Zawsze wiedziałeś, co Cię interesuje i czym chcesz się zajmować. Konsekwentnie budujesz swój malarsko – architektoniczny świat, pokazując, że wyobraźnia nie ma granic.

Filipie, gratulujemy i życzymy Ci kolejnych, wspaniałych projektów.

2016

z okazji uroczystości dwudziestopięciolecia naszej szkoły statuetkę „Dębowy Taboret” otrzymał

Krzysztof A. Janczak

W szkole byłeś niepokornym uczniem i niespokojnym duchem, ale wiedzieliśmy, że jeśli zajmiesz się jakąś dziedziną, będziesz w niej świetny. Wybrałeś muzykę. Gratulujemy Ci, imponujących w tak młodym wieku, sukcesów.  Jesteś już uznanym i nagradzanym w Polsce i za granicą kompozytorem muzyki poważnej. Współpracujesz z wybitnymi twórcami filmu i teatru,  a Twoje utwory są wykonywane na czterech kontynentach.

2013

na przeglądzie filmów zrealizowanych przez uczniów i absolwentów 21 SLO pt. „Filmowcy z Grotowskiego”  statuetkę „Dębowy Taboret” otrzymał

Piotr Sobociński jr

W uzasadnieniu napisano m.in.:

Już w szkole patrzyłeś na świat obrazami, tworzyłeś wiele świetnych fotografii i wiedzieliśmy, że marzyłeś, by zostać operatorem filmowym. Mamy nadzieję, że nasza szkoła pomogła Ci w realizacji tego celu.

2011

z okazji dwudziestolecia szkoły statuetkę „Dębowy Taboret” otrzymały

Katarzyna Markowska i Katarzyna Żytomirska

Obie są absolwentkami drugiego rocznika 1992-1996. Działają w sferze organizacji pozarządowych. Ważne jest też to, że obie współpracują ze sobą, ale też każda z nich ma własne poważne dokonania. 

2009

„Dębowy Taboret” z okazji osiemnastki szkoły otrzymali:

Anna Molska

z uzasadnieniem: Z nieśmiałej dziewczyny udało nam się wydobyć TWOJE JA, z którym dzielnie sobie radzisz, zadziwiając nas i świat.

Paweł Paprocki 

z uzasadnieniem: Od pierwszego dnia w szkole wiedzieliśmy, że dasz sobie radę ze wszystkim, czego się podejmiesz. Entuzjazmem zarażałeś innych, czasami też  pracowitością. W naszym teatrze wiodłeś prym, ale że tak szybko zauroczysz Teatr Narodowy – to ho, ho.

2006

„Dębowy Taboret” z okazji piętnastolecia szkoły otrzymali:

Jan Komasa

z uzasadnieniem: W szkolnych pracach przeważnie opisywał człowieka, jako istotę społeczną i jego samotną, nasyconą trwogą wędrówkę przez życie. Byliśmy przekonani, że szkolne progi opuszcza przyszły prozaik, krytyk kultury, może filozof, a tak szybko okazało się, że twórca filmu autorskiego.

Natalia Przybysz

z uzasadnieniem: Ma wizję swojej drogi przez życie: „trzeba, realizując plany, wykazać się siłą, mądrością i wysoką świadomością swoich czynów”. W liceum byliśmy przekonani, że przyjęliśmy do szkoły uzdolnioną plastyczkę, która przy okazji chodzi do szkoły muzycznej. Teraz, wraz z przyjaciółmi, maluje świat swoimi tekstami i głosem.

2002

„Dębowy Taboret” z okazji nadania szkole imienia Jerzego Grotowskiego otrzymali:

Lidia Klein

z uzasadnieniem: Ma wizję swojej drogi poprzez życie, a fundamentem tej drogi stały się dwa zwycięstwa olimpijskie.

Natalia Kukulska

z uzasadnieniem: Miała trudny start w dorosłość, bo była bardzo znana i bardzo lubiana. Cieszą nas Twoje sukcesy artystyczne i wielkie serce dla wszystkich potrzebujących wsparcia.

Łukasz Zaremba

Zawsze kochał „coś robić” i to COŚ dało  dwa zwycięstwa olimpijskie i nagrodę Prezesa Rady Ministrów.


Laur 21slo

Przyznawany jest za szczególne zasługi dla 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego.

Projekt: Aleksander Baron (uczeń 21SLO)

Laureatki i Laureaci

Włodzimierz Paszyński, Teresa Stanek i Marcin Sobocki za pomoc udzieloną szkole w 1997 roku w znalezieniu nowej siedziby w Al. Jana Pawła II 36c.
Janusz Mirczewski – nauczyciel retoryki 21 SLO, za wielkie serce dla swoich uczniów.