Koła zainteresowań


Koło j. angielskiego (BBC)

mgr Michał Przybysz

  • piątki, godz. 14.35-15.20

Język angielski (poziom C1, klasy 2-4)

mgr Michał Przybysz

  • środy, godz. 14.35-16.15

Koło filozoficzne/fakultety

dr Artur Rodziewicz

  • poniedziałki, godz. 14.35-17.00

Zajęcia prowadzone są w trybie „akademickim” i obejmują lekturę tekstu oraz jego analizę.
Będziemy czytać teksty Platona oraz autorów późnej starożytności – neoplatoników (Plutarcha, Plotyna, Porfiriusza i innych) oraz Ojców Kościoła (Orygenesa, Teodoreta).


Historia muzyki (częściowo po angielsku)

mgr Wojciech Antosik

  • czwartki, godz. 14.35-15.20

Spotkania koła muzycznego w języku angielskim zostały zainicjowane przez uczniów. Na zajęciach uczestnicy poszerzają słownictwo z zakresu teorii muzyki, nauki gry na instrumentach oraz analizy i interpretacji dzieła muzycznego. Zapoznają się też z artykułami prasowymi, programami festiwali, a także recenzjami nagrań i koncertów.


Koło psychologiczne

mgr Paulina Grobelna

  • piątki, godz. 14.35-15.20


Koło polonistyczne – olimpijskie

mgr Marianna Guzek, mgr Ewa Kretkowska

  • terminy ustalane indywidualnie


Koło klimatyczne

mgr Antoni Kurek

  • wtorki, godz. 15.30-16.15

Najbliższe lata będą przełomowe pod kątem walki z katastrofą klimatyczną i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Niepodjęcie tego wyzwania doprowadzi do głębokiej i nieodwracalnej degradacji jakości życia na Ziemi. Mamy wiedzę, technologie i środki, by temu zaradzić. Za to czasu mamy coraz mniej. Szerzej o tym temacie będziemy mówili (i działali!) na kółku klimatycznym – zapraszam!


Gazetka szkolna „Groteska”

mgr Marianna Guzek, mgr Ewa Kretkowska

  • terminy ustalane indywidualnie

Ponadto uczennice i uczniowie wszystkich klas mogą uczęszczać na popołudniowe konsultacje i zajęcia wyrównawcze (wg planu lekcji), a także na rozszerzenia i fakultety maturalne (nawet jeśli nie planują zdawania tych przedmiotów na maturze, ale chcą wiedzieć więcej) – o ile nie koliduje to z ich regularnym planem lekcji.